Nils Wahl
Nils Wahl

Født i 1961; dr. jur. fra Stockholms Universitet, Sverige (1995); ekstern lektor (docent) og indehaver af Jean Monnet-professorat i europæisk ret (1995); professor i europæisk ret, Stockholms Universitet (2001); generaldirektør for en uddannelsesfond (1993-2004); formand for den svenske sammenslutning Nätverket för europarättslig forskning (netværk for fællesskabsretlig forskning) (2001-2006); medlem af Rådet för konkurrensfrågor (råd for konkurrenceretlige spørgsmål, Sverige) (2001-2006); dommer ved Retten (2006-2012); generaladvokat ved Domstolen fra den 28. november 2012 til den 6. februar 2019; dommer ved Domstolen siden den 7. oktober 2019.