Nils Wahl
Nils Wahl

Sündinud 1961; õigusteaduste doktor, Stockholmi ülikool (Rootsi) (1995); dotsent ja Euroopa õiguse Jean Monnet’ õppetooli hoidja (1995); Euroopa õiguse professor, Stockholmi ülikool (2001); haridussihtasutuse direktor (1993–2004); Nätverket för europarättslig forskning’u (Rootsi Euroopa õiguse uuringute võrk) juhataja (2001–2006); Rådet för konkurrensfrågor’i (konkurentsiküsimuste nõukogu, Rootsi) liige (2001–2006); Üldkohtu kohtunik alates (2006–2012); Euroopa Kohtu kohtujurist alates 28. novembrist 2012 kuni 6. veebruarini 2019; Euroopa Kohtu kohtunik alates 7. oktoobrist 2019.