Nils Wahl
Nils Wahl

Sündinud 1961; õigusteaduste doktor, Stockholmi ülikool (1995); dotsent ja Euroopa õiguse Jean Monnet' õppetooli hoidja (1995); Euroopa õiguse professor, Stockholmi ülikool (2001); haridussihtasutuse direktor (1993-2004); Nätverket för europarättslig forskning'u (Euroopa õiguse uuringute võrk) juhataja (2001-2006); Rådet för konkurrensfrågor'i (konkurentsiküsimuste nõukogu) liige (2001-2006); Üldkohtu kohtunik alates 7. oktoobrist 2006 kuni 28. novembrini 2012; Euroopa Kohtu kohtujurist 28. novembrist 2012 kuni 6. veebruarini 2019.