Nils Wahl
Nils Wahl

geboren in 1961; doctor in de rechtsgeleerdheid, universiteit van Stockholm (1995); geassocieerd hoogleraar en titularis van de Jean Monnetleerstoel voor Europees recht (1995); hoogleraar Europees recht, universiteit van Stockholm (2001); algemeen directeur van een educatieve stichting (1993 2004); voorzitter van Nätverket för europarättslig forskning (netwerk voor de studie van het gemeenschapsrecht) (2001 2006); lid van Rådet för konkurrensfrågor (raad voor mededingingsrecht) (2001 2006); rechter-plaatsvervanger in het Gerecht van 7 oktober 2006 tot 28 november 2012; advocaat-generaal bij het Hof van Justitie van 28 november 2012 tot 6 februari 2019.