Nils Wahl
Nils Wahl

urodzony w 1961 r.; doktor nauk prawnych na uniwersytecie w Sztokholmie (1995); profesor nadzwyczajny (docent) i kierownik katedry prawa europejskiego Jeana Monneta (1995); profesor prawa europejskiego na uniwersytecie w Sztokholmie (2001); dyrektor generalny fundacji działającej w dziedzinie kształcenia (1993-2004); prezes szwedzkiego stowarzyszenia na rzecz studiów nad prawem wspólnotowym (Nätverket för europarättslig forskning) (2001-2006); członek rady ds. prawa konkurencji (Rådet för konkurrensfrågor) (2001-2006); sędzia Sądu od dnia 7 października 2006 r. do dnia 28 listopada 2012 r.; rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości od 28 listopada 2012 r. do 6 lutego 2019 r.