Nils Wahl
Nils Wahl

narodený v roku 1961; doktor práv na univerzite v Štokholme, Švédsko (1995); hosťujúci profesor (docent) a vedúci katedry Jeana Monneta pre európske právo (1995); profesor európskeho práva na univerzite v Štokholme (2001); generálny riaditeľ vzdelávacej nadácie (1993 – 2004); prezident švédskeho združenia Nätverket för europarättslig forskning (Sieť pre štúdium práva Spoločenstva) (2001 – 2006); člen Rådet för konkurrensfrågor (Rada pre otázky hospodárskej súťaže, Švédsko) (2001 – 2006); sudca Všeobecného súdu (2006 – 2012); generálny advokát na Súdnom dvore od 28. novembra 2012 do 6. februára 2019; sudca na Súdnom dvore od 7. októbra 2019.