Nils Wahl
Nils Wahl

narodený v roku 1961; doktor práv na Štokholmskej univerzite (1995); docent a vedúci katedry Jeana Monneta pre európske právo (1995); profesor európskeho práva na Štokholmskej univerzite (2001); generálny riaditeľ vzdelávacej nadácie (1993 - 2004); predseda švédskeho združenia pre štúdie práva Spoločenstva (Nätverket för europarättslig forskning, 2001 - 2006); člen Rady pre otázky hospodárskej súťaže (Rådet för konkurrensfrågor, 2001 - 2006); sudca Všeobecného súdu od 7. októbra 2006 do 28. novembra 2012; generálny advokát Súdneho dvora od 28. novembra 2012 do 6. februára 2019.