Nils Wahl
Nils Wahl

Rojen leta 1961; doktor pravnih znanosti, univerza v Stockholmu, Švedska (1995); izredni profesor (docent) in nosilec katedre Jean Monet za evropsko pravo (1995); profesor za evropsko pravo na univerzi v Stockholmu (2001); generalni direktor izobraževalne ustanove (1993–2004); predsednik Nätverket för europarättslig forskning (švedsko združenje za študije evropskega prava) (2001–2006); član Rådet för konkurrensfrågor (svet za konkurenčno pravo, Švedska) (2001–2006); sodnik na Splošnem sodišču (2006–2012); generalni pravobranilec na Sodišču od 28. novembra 2012 do 6. februarja 2019; sodnik na Sodišču od 7. oktobra 2019.