Nils Wahl
Nils Wahl

Rojen leta 1961; magister prava, univerza v Stockholmu (1987); doktor pravnih znanosti, univerza v Stockholmu (1995); izredni profesor (docent) in nosilec katedre Jean Monet za evropsko pravo (1995); profesor za evropsko pravo na univerzi v Stockholmu (2001); odvetniški kandidat (1987-1989); generalni direktor izobraževalne ustanove (1993-2004); predsednik Nätverket för europarättslig forskning (švedsko združenje za študije evropskega prava) (2001-2006); član Rådet för konkurrensfrågor (svet za konkurenčno pravo) (2001-2006); sodnik na Hovrätten över Skåne och Blekinge (drugostopenjsko sodišče) (2005); sodnik na Splošnem sodišču od 7. oktobra 2006 do 28. novembra 2012; generalni pravobranilec na Sodišču od 28. novembra 2012 do 6. februarja 2019.