Nils Wahl
Nils Wahl

Född år 1961; juris doktor (Stockholms universitet, 1995); docent och innehavare av Jean Monnet-professur i europarätt (1995); professor i europarätt (Stockholms universitet, 2001); administrativ direktör för en utbildningsstiftelse (1993-2004); ordförande för Nätverket för europarättslig forskning (2001-2006); medlem i Rådet för konkurrensfrågor (2001-2006); domare vid tribunalen (2006-2012); generaladvokat vid EU-domstolen mellan den 28 november 2012 och den 6 februari 2019; domare vid EU-domstolen sedan den 7 oktober 2019.