Nils Wahl
Nils Wahl

Född år 1961; juris doktor (Stockholms universitet, 1995); docent och innehavare av Jean Monnet-professur i Europarätt (1995), professor i Europarätt (Stockholms universitet, 2001); administrativ direktör för en utbildningsstiftelse (1993-2004); ordförande för Nätverket för europarättslig forskning (2001-2006); medlem i Rådet för konkurrensfrågor (2001-2006); domare vid tribunalen den 7 oktober 2006 - den 28 november 2012; generaladvokat vid domstolen mellan den 28 november 2012 och den 6 februari 2019.