Siniša Rodin
Siniša Rodin

Född 1963; juris doktor (Zagreb universitet, 1995); LL.M. (University of Michigan Law School, 1992); Fulbright Fellow och Visiting Scholar vid Harvard Law School (2001‒2002); amanuens och därefter förste amanuens vid Zagreb universitet sedan 1987; Jean Monnet-professur sedan 2006 och Jean Monnet-professur ad personam sedan 2011; gästprofessor vid Cornell Law School (2012); ledamot i den kroatiska kommittén för beredning av grundlagsreformer, ordförande för kommittén för anslutning till Europeiska unionen (2009‒2010); ledamot i den kroatiska arbetsgrupp som förhandlade om Kroatiens anslutning till Europeiska unionen (2006‒2011); författare till ett stort antal publikationer; domare vid domstolen sedan den 4 juli 2013.