Maciej Szpunar
Maciej Szpunar

Роден през 1971 г.; завършва право в Силезийския университет и Колежа на Европа, Брюж; доктор по право (2000); хабилитиран доктор по правни науки (2009); професор по право (2013); гостуващ преподавател в Jesus College, Кеймбридж (1998), в Лиежкия университет (1999) и в Европейския университетски институт във Флоренция (2003); адвокат (2001-2008), член на комитета по международно частно право на комисията за кодификация на гражданското право към министъра на правосъдието (2001-2008); член на научния съвет на Академията по европейско право, Трир (от 2008 г.); член на изследователската група по въпросите на действащото общностно частно право „Acquis Group" (от 2006 г.); държавен подсекретар в Бюрото на Комитета по европейска интеграция (2008-2009), след това в Министерството на външните работи (2010-2013); заместник-председател на научния съвет на Института по правосъдие; представител на полското правителство по голям брой дела пред съдилищата на Европейския съюз; член на издателския съвет на редица юридически списания; автор на множество публикации в областта на европейското право и международното частно право; генерален адвокат в Съда от 23 октомври 2013 г.