Maciej Szpunar
Maciej Szpunar

Født i 1971; juridisk eksamen fra universitet i Schlesien og fra Europa-Kollegiet i Brügge; dr.jur. (2000); doktor i retsvidenskab (2009); juraprofessor (2013); Visiting Scholar ved Jesus College, Cambridge (1998), ved universitetet i Liège (1999) og ved Det Europæiske Universitetsinstitut i Firenze (2003); advokat (2001-2008), medlem af udvalget for international privatret i kommissionen for kodificering af civilretten under Justitsministeriet (2001-2008); medlem af det videnskabelige råd ved Akademiet for europæisk ret i Trier (siden 2008); medlem af Forskningsgruppen om Fællesskabets gældende privatret »acquis gruppen« (siden 2006); vicestatssekretær i Kontoret for udvalget for europæisk integration (2008-2009), derefter i Udenrigsministeriet (2010-2013); næstformand for Det Videnskabelige Råd ved Justitsinstituttet; befuldmægtiget for den polske regering i en lang række sager ved Den Europæiske Unions retsinstanser; medlem af redaktionskomitéen ved flere juridiske tidsskrifter; forfatter til adskillige publikationer om europæisk ret og international privatret; generaladvokat ved Domstolen siden den 23 oktober 2013.