Maciej Szpunar
Maciej Szpunar

Sündinud 1971; Sileesia ülikooli ja Brügge Euroopa Kolledži õigusteaduste diplom; õigusteaduste doktor (2000); õigusteaduste dotsent (2009); õigusteaduste professor (2013); külalisteadur Jesus College'is, Cambridge (1998), Liège'i ülikoolis (1999) ja Firenze Euroopa Ülikool-Instituudis (2003); advokaat (2001-2008), Justiitsministeeriumi juures tegutseva tsiviilõiguse kodifitseerimiskomisjoni rahvusvahelise eraõiguse komitee liige (2001-2008); Trieri Euroopa õiguse akadeemia teadusnõukogu liige (aastast 2008); EL eraõiguse töörühma „Acquis Group" liige (aastast 2006); aseriigisekretär eurointegratsioonikomitee büroos (2008-2009), seejärel Välisministeeriumis (2010-2013); Õigusinstituudi teadusnõukogu aseesimees; Poola valitsuse esindaja paljudes kohtuasjades Euroopa Liidu kohtutes; mitme õigusalase perioodilise väljaande toimetuse liige; paljude kirjutiste autor Euroopa õiguse ja rahvusvahelise eraõiguse teemadel; Euroopa Kohtu kohtujurist alates 23. oktoobrist 2013.