Maciej Szpunar
Maciej Szpunar

rođen 1971.; diploma iz prava na Šleskom sveučilištu i na Collège d'Europe u Brugesu; doktor pravnih znanosti (2000.); ovlašteni doktor pravnih znanosti (2009.); profesor prava (2013.); gostujući znanstvenik na Jesus Collegeu, Cambridge (1998.), Sveučilištu u Liègeu (1999.) te Europskom sveučilišnom institutu u Firenci (2003.); odvjetnik (2001.-2008.); član odbora za međunarodno privatno pravo povjerenstva za kodifikaciju građanskog prava pri ministru pravosuđa (2001.-2008.); član znanstvenog vijeća Akademije za europsko pravo u Trieru (od 2008.); član skupine za istraživanje privatnog prava Zajednice na snazi „Acquis Group" (od 2006.); državni podtajnik u Uredu odbora za europsku integraciju (2008.-2009.), zatim u Ministarstvu vanjskih poslova (2010.-2013.); potpredsjednik znanstvenog vijeća Instituta za pravosuđe; zastupnik poljske vlade u velikom broju predmeta pred sudovima Europske unije; član uredničkog vijeća većeg broja pravnih revija; autor brojnih publikacija u području europskog prava i međunarodnog privatnog prava; nezavisni odvjetnik pri Sudu od 23 listopada 2013.