Maciej Szpunar
Maciej Szpunar

született 1971-ben; a Sziléziai Egyetemen és a brugge-i College of Europe-ban szerez jogi diplomát; jogi doktorátust szerez (2000); a jogtudományok habilitált doktora (2009); egyetemi tanár a jogtudományok területén (2013); Visiting Scholar a cambridge-i Jesus College-ban (1998), a Liège-i Egyetemen (1999) és a firenzei Európai Egyetemi Intézetben (2003); ügyvéd (2001–2008), az igazságügyminiszter melletti magánjogi kodifikációs bizottság nemzetközi magánjogi csoportjának tagja (2001–2008); a Trieri Európai Jogi Akadémia kuratóriumának tagja; a Nemzetközi Összehasonlító Jogi Akadémia tagja; a nemzetközi magánjoggal foglalkozó európai csoport (Groupe européen de droit international privé, GEDIP) tagja; a hatályos közösségi magánjogi kutatócsoport („Acquis Group”) tagja; az európai integrációs bizottság hivatalának helyettes államtitkára (2008–2009), majd a Külügyminisztérium helyettes államtitkára (2010–2013); jelentős számú ügyben a lengyel kormány meghatalmazottja az Európai Unió igazságszolgáltatási fórumai előtt; a lengyel küldöttség vezetője a gazdasági és monetáris unióbeli stabilitásról, koordinációról és kormányzásról szóló szerződésről folytatott tárgyalásokon; több jogi folyóirat szerkesztőbizottságának tagja; számos európai jogi és nemzetközi magánjogi kiadvány szerzője; 2013 október 23-tól a Bíróság főtanácsnoka.