Maciej Szpunar
Maciej Szpunar

gimė 1971 m.; Silezijos universiteto ir Europos koledžo Briugėje teisės diplomai; teisės mokslų daktaras (2000 m.); habilituotas teisės mokslų daktaras (2009 m.); teisės dėstytojas (2013 m.); kviestinis dėstytojas Jesus koledže Kembridže (1998 m.), Lježo universitete (1999 m.) ir Europos universitetiniame institute Florencijoje (2003 m.); advokatas (2001-2008 m.), Civilinės teisės kodifikavimo komisijos prie teisingumo ministro tarptautinės privatinės teisės komiteto narys (2001-2008 m.); Europos teisės akademijos Tryre Mokslų tarybos narys (nuo 2008 m.); Galiojančios Bendrijos privatinės teisės tyrimų grupės „Acquis Group" narys (nuo 2006 m.); Europos integracijos komiteto tarnybos (2008-2009 m.), vėliau Užsienio reikalų ministerijos valstybės sekretoriaus pavaduotojas (2010-2013 m.); Teisingumo instituto Mokslų tarybos pirmininko pavaduotojas; Lenkijos vyriausybės atstovas daugelyje Europos Sąjungos teismuose nagrinėtų bylų; kelių teisės leidinių redakcinės tarybos narys; daugelio publikacijų Europos teisės ir tarptautinės privatinės teisės klausimais autorius; Teisingumo Teismo generalinis advokatas nuo 2013 m. spalio 23 d.