Maciej Szpunar
Maciej Szpunar

dzimis 1971. gadā; ieguvis diplomu tiesību zinātnēs Silēzijas universitātē un Eiropas koledžā Brigē; doktora grādu tiesību zinātnēs (2000); habilitētais doktors tiesību zinātnēs (2009); tiesību zinātņu profesors (2013); Visiting Scholar - Jēzus koledžā Kembridžā (1998), Ljēžas universitātē (1999) un Eiropas Universitātes institūtā Florencē (2003); advokāts (2001 2008), Tieslietu ministrijas Civiltiesību kodifikācijas komisijas Starptautisko privāttiesību komitejas loceklis (2001-2008); Trīres Eiropas tiesību akadēmijas zinātniskās padomes loceklis (kopš 2008. gada); spēkā esošo Kopienu/Savienības privāttiesību pētniecības grupas "Acquis Group" loceklis (kopš 2006. gada); Eiropas Integrācijas komitejas biroja valsts sekretāra vietnieks (2008-2009), pēc tam - šis pats amats Ārlietu ministrijā (2010-2013); Tieslietu institūta Zinātniskās padomes priekšsēdētāja vietnieks; Polijas valdības pārstāvis daudzās lietās Eiropas Savienības tiesās; vairāku juridisku izdevumu redkolēģijas loceklis; vairāku publikāciju autors Eiropas tiesībās un starptautiskajās privāttiesībās; kopš 2013. gada 23. oktobra - Tiesas ģenerāladvokāts.