Maciej Szpunar
Maciej Szpunar

imwieled fl-1971; gradwat fid-dritt mill-Università ta’ Silésie u mill-Collège d’Europe ta’ Bruges; dottorat fid-dritt (2000); dottorat avvanzat fix-xjenzi legali (2009); professur tad-dritt (2013); Visiting Scholar fil-Jesus College, Cambridge (1998), fl-Università ta’ Liège (1999) u fl-Istitut Universitarju Ewropew ta’ Firenze (2003); avukat (2001-2008), membru tal-Kumitat tad-dritt internazzjonali privat tal-Kummissjoni għall-kodifikazzjoni tad-dritt ċivili fi ħdan il-Ministeru għall-Ġustizzja (2001-2008); membru tal-Kunsill konsultattiv tal-Akkademja tad-dritt  Ewropew ta’ Trier; membru assoċjat tal-Akkademja internazzjonali tad-dritt komparattiv; membru tal-Grupp Ewropew tad-dritt internazzjonali privat (GEDIP); membru tal-Grupp ta’ riċerka dwar id-dritt privat tal-Unjoni fis-seħħ “Acquis Group”; sottosegretarju tal-Istat fi ħdan l-Uffiċċju tal-kumitat tal-integrazzjoni Ewropea (2008-2009), u mbagħad fi ħdan il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin (2010-2013); aġent tal-Gvern Pollakk f’numru kbir ta’ kawżi quddiem il-qrati tal-Unjoni Ewropea; membru tal-bord editorjali ta’ diversi rivisti legali; awtur ta’ diversi pubblikazzjonijiet fl-oqsma tad-dritt Ewropew u tad-dritt internazzjonali privat; Avukat Ġenerali fil-Qorti tal-Ġustizzja sa mit-23 ta’ Ottubru 2013