Maciej Szpunar
Maciej Szpunar

geboren in 1971; gediplomeerde in de rechten van de universiteit van Silezië en van het Europacollege te Brugge; doctor in de rechtsgeleerdheid (2000); habilitatie in de rechtsgeleerdheid (2009); hoogleraar in de rechtsgeleerdheid (2013); Visiting Scholar aan het Jesus College, Cambridge (1998), aan de universiteit van Luik (1999) en aan het Europees Universitair Instituut te Florence (2003); advocaat (2001-2008); lid van het comité internationaal privaatrecht van de commissie voor codificatie van het privaatrecht bij het ministerie van Justitie (2001-2008); lid van de Adviesraad van de Europese rechtsacademie te Trier; geassocieerd lid van de Internationale Academie voor Rechtsvergelijking; lid van de European Group for Private International Law (EGPIL); lid van de Research Group on existing EC Private Law (Acquis Group); ondersecretaris van staat bij het bureau van het comité voor Europese integratie (2008-2009), vervolgens bij het ministerie van Buitenlandse Zaken (2010-2013); gemachtigde van de Poolse regering in een groot aantal zaken voor de rechterlijke instanties van de Europese Unie; redactielid voor verschillende juridische tijdschriften; auteur van een groot aantal publicaties op het gebied van het Europees recht en het internationaal privaatrecht; advocaat-generaal bij het Hof van Justitie sedert 23 oktober 2013.