Maciej Szpunar
Maciej Szpunar

narodený v roku 1971; diplom z práva získal na Sliezskej univerzite a na Collège d'Europe v Bruggách; doktor práv (2000); docent právnych vied (2009); profesor práva (2013); hosťujúci profesor na Jesus College, Cambridge (1998), na Univerzite v Liège (1999) a na Európskom univerzitnom inštitúte vo Florencii (2003); advokát (2001 - 2008), člen Výboru pre medzinárodné právo súkromné Komisie pre kodifikáciu občianskeho práva na ministerstve spravodlivosti (2001 - 2008); člen vedeckého výboru Akadémie európskeho práva v Trieri (od roku 2008); člen pracovnej skupiny pre platné komunitárne právo súkromné „Acquis Group" (od roku 2006); zástupca štátneho tajomníka na Úrade pre európsku integráciu (2008 - 2009), potom na ministerstve zahraničných vecí (2010 - 2013); podpredseda vedeckého výboru Justičného inštitútu; splnomocnenec poľskej vlády v mnohých právnych veciach prejednávaných súdmi Európskej únie; člen redakčnej rady viacerých právnych časopisov; autor mnohých publikácií v oblasti európskeho práva a medzinárodného práva súkromného; generálny advokát Súdneho dvora od 23 októbra 2013.