Maciej Szpunar
Maciej Szpunar

Född 1971; juristexamen (Schlesiens universitet och College of Europe i Brygge); juris doktor (2000); doktor i rättsvetenskap (2009); juris professor (2013); Visiting Scholar vid Jesus College, Cambridge (1998), universitetet i Liège (1999) och vid European University Institute i Florens (2003); advokat (2001-2008), ledamot av kommittén för internationell privaträtt (arbetsgruppen för kodifiering av civilrätt vid justitieministeriet) (2001 2008); medlem av Vetenskapliga rådet vid Akademien för Europarätt i Trier (sedan 2008); medlem av Gruppen för forskning kring gemenskapsrättslig privaträtt, "Acquis Group" (sedan 2006); understatssekreterare vid Kommittén för europeisk integration (2008 2009), och därefter vid utrikesministeriet (2010 2013); vice ordförande för Vetenskapliga rådet vid Rättsinstitutet; ombud för den polska regeringen i ett stort antal mål vid Europeiska unionens domstolar; medlem av redaktionskommittén för flera juridiska tidskrifter; författare till ett stort antal publikationer inom områdena Europarätt och internationell privaträtt; generaladvokat vid domstolen sedan den 23 oktober 2013.