Eugene Regan
Eugene Regan

narodený v roku 1952; magisterský titul v odbore politické a ekonomické vedy (1974) a politická ekonómia (1975) z University College Dublin; magisterský titul v odbore medzinárodné právo a porovnávacie právo zo Slobodnej univerzity v Bruseli (1979), barrister pri Kings Inns v Dubline (1985), ekonomický analytik pri Irish Farmers' Association v Dubline (1975 - 1976); riaditeľ kancelárie Irish Farmers' Association pri Európskom hospodárskom spoločenstve (1976 - 1979); výkonný riaditeľ Irish Meat Exporters Association (1980 - 1984); politický poradca komisára Petra Sutherlanda (1985 - 1988); generálny riaditeľ Agra Trading Ltd (1989 - 1995); barrister (1995 - 2005) a Senior Counsel barrister (od roku 2005); člen Seanad (horná komora írskeho parlamentu, 2007 - 2011); predseda Skupiny advokátov a vedúci projektu Skupina „Justice" pri Inštitúte medzinárodných a európskych záležitostí (od roku 1998); sudca Súdneho dvora od 7. októbra 2015.