Henrik Saugmandsgaard Øe
Henrik Saugmandsgaard Øe

Født i 1964; juridisk embedseksamen fra Aarhus Universitet (1991); mastergrad i europæisk ret ved Europa-Kollegiet, Brugge (1993); underviser ved Aarhus Universitet (1991-1993) og Københavns Universitet (1999-2001); gæsteforelæser ved Københavns Universitet og Aalborgs Universitet (siden 2008); advokatbestalling (1995); referendar ved De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans (1994-1999); medhjælper hos Statsadvokaten for København (1999-2000) og kasseinspektør (2004-2006); juridisk rådgiver for den danske statsministers personlige repræsentant under forhandlingerne om udarbejdelsen af Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder (1999-2000); fuldmægtig i Justitsministeriets EU-kontor (1999-2000); chefkonsulent i Justitsministeriets EU- og Menneskeretskontor (2000-2001) og kontorchef i Justitsministeriets Formueretskontor (2001-2006); forbrugerombudsmand udpeget af den danske regering (2006-2014); dommer ved Østre Landsret, København (2015); generaladvokat ved Domstolen fra den 7. oktober 2015 til den 7. oktober 2021.