Henrik Saugmandsgaard Øe
Henrik Saugmandsgaard Øe

syntynyt 1964, oikeustieteellinen loppututkinto Aarhusin yliopistosta (1991), oikeustieteellinen tutkinto Bruggen Collège d'Europesta (1993), luennoitsija Aarhusin yliopistossa (1991-1993) ja Kööpenhaminan yliopistossa (1999-2001), kutsuttu professori Kööpenhaminan ja Aarhusin yliopistossa (2008-), Tanskan asianajajayhteisön jäsen (1995), yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen lakimiesavustaja (1994-1999), Kööpenhaminan syyttäjäviraston syyttäjä (1999-2000), poliisipiirien tarkastaja (2004-2006), Tanskan pääministerin edustajan oikeudellinen neuvonantaja Euroopan unionin perusoikeuskirjan valmisteluja koskeneissa neuvotteluissa (1999-2000), europpaoikeuden toimiston jaostopäällikkö (1999-2000), eurooppaoikeuden ja ihmisoikeuksien osaston osastopäällikkö (2000-2001), oikeusministeriön kiinteistö- ja velvoiteoikeudellisen osaston osastopäällikö (2001-2006), kuluttaja-asiamies (2006-2014), Østre Landsretin (Kööpenhamina) tuomari (2015), unionin tuomioistuimen julkisasiamies 7.10.2015-7.10.2021