Henrik Saugmandsgaard Øe
Henrik Saugmandsgaard Øe

urodzony w 1964 r.; magister prawa, uniwersytet w Aarhus (1991); master z prawa europejskiego, Kolegium Europejskie w Brugii (1993); wykładowca na uniwersytetach w Aarhus (1991-1993) i w Kopenhadze (1999-2001); profesor zaproszony na uniwersytetach w Kopenhadze i w Aalborgu (od 2008); członek duńskiej palestry (1995); referendarz w Sądzie Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich (1994-1999); prokurator w prokuraturze w Kopenhadze (1999-2000) i inspektor w rejonach policyjnych (2004-2006); doradca prawny przedstawiciela duńskiego premiera przy pracach nad Kartą praw podstawowych Unii Europejskiej (1999-2000); kierownik wydziału w urzędzie ds. prawa europejskiego (1999-2000); kierownik departamentu w urzędzie ds. prawa europejskiego i praw człowieka (2000-2001) i kierownik departamentu w urzędzie ds. prawa własności i zobowiązań ministerstwa sprawiedliwości (2001-2006); rzecznik praw konsumentów wyznaczony przez rząd duński (2006-2014); sędzia Østre Landsret, Kopenhaga (2015); rzecznik generalny w Trybunale Sprawiedliwości od dnia 7 października 2015 r. do dnia 7 października 2021 r.