Michal Bobek
Michal Bobek

Født i 1977; mastergrad i jura og mastergrad i internationale forbindelser (Charles universitetet i Prag); juridisk eksamen i engelsk ret og EU-ret (universitetet i Cambridge); Magister Juris (universitetet i Oxford, St. Edmund Hall); dr. jur. (Det Europæiske Universitetsinstitut i Firenze); studier ved Université libre de Bruxelles og universitetet i Queensland (Australien); referendar for præsidenten for den øverste forvaltningsdomstol i Den Tjekkiske Republik (2005-2009), derefter chef for samme domstols efterforsknings- og dokumentationstjeneste (2008-2009); egnethed til at udøve embedet som dommer i Den Tjekkiske Republik (2009); underviser (2011-2012) og forsker (2013-2016) ved instituttet for europæiske ret og komparativ ret ved universitetet i Oxford; lektor ved Europa-Kollegiet, Brugge (2013-2015); medlem af den tjekkiske nationalbanks appelkammer (2013-2015); ad hoc dommer ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (2013-2015); medstifter af og præsident for den tjekkiske sammenslutning for europæisk ret og komparativ ret; forelæser og gæstelektor ved flere universiteter i Europa og andre steder; forfatter af adskillige publikationer om EU-ret, om de europæiske menneskerettigheder, komparativ (offentlig) ret og retsteori; generaladvokat ved Domstolen fra den 7. oktober 2015 til den 7. oktober 2021.