Ian Stewart Forrester
Ian Stewart Forrester

rođen 1945.; diploma na sveučilištu u Glasgowu (MA 1965., LLB 1967.) (povijest i engleska književnost, pravo); magisterij iz građanskog prava na sveučilištu Tulane u Louisiani (MCL 1969.); upis u imenik odvjetnika odvjetničkih komora u Škotskoj (1972.) i u New Yorku (1977.); imenovan za Queen’s Counsel (1988.); upis u imenik odvjetnika odvjetničke komore u Engleskoj i Walesu (1996.) i u imenik odvjetnika odvjetničke komore u Bruxellesu (1999.); rad u odvjetništvu kao član odvjetničkih komora u Edinburghu, Bruxellesu, Londonu i New Yorku; gostujući profesor (1991.) i počasni doktor(2009.) na sveučilištu u Glasgowu; bencher Middle Templea (2012.); arbitar Međunarodne trgovačke komore (ICC), Međunarodnog centra za rješavanje investicijskih sporova (ICSID) i Sportskog arbitražnog suda (CAS); autor brojnih publikacija; sudac Općeg suda od 7. listopada 2015.