Ian Stewart Forrester
Ian Stewart Forrester

Född 1945; examen från universitetet i Glasgow (MA 1965, LLB 1967) (historia och engelsk litteratur, juridik); examen i civilrätt från Tulane University, Louisiana (MCL 1969); invald i advokatsamfundet i Skottland (1972) och i advokatsamfundet i New York (1977) ; utnämnd till Queen’s Counsel (1988) ; invald i advokatsamfundet i England och Wales (1996) och i advokatsamfundet i Bryssel (1999) ; verksam advokat vid advokatsamfunden i Edinburgh, Bryssel, London och New York; gästprofessor (1991) och doktor honoris causa(2009) vid universitetet i Glasgow; Bencher of Middle Temple (2012) ; skiljedomare vid Internationella Handelskammaren, vid Internationella centrumet för biläggande av investeringstvister (Icsid) och vid skiljedomstolen för idrott (CAS); författare av flertalet publikationer; domare vid tribunalen sedan den 7 oktober 2015.