curia.europa.eu https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7052/?PortalAction_x_000_userLang=cs cs Thu, 23 May 2019 06:40:14 +0200 JCMS 9.0.3 Curia https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_2042231 65/2019 : 21. května 2019 - Rozsudek Soudního dvora ve věci C-235/17 https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_2042231 <div class='wiki feed'> Komise v. Maďarsko <br/> Volný pohyb kapitálu <br/> En supprimant les droits d’usufruit détenus directement ou indirectement par des ressortissants d’autres États membres sur des terres agricoles sur son territoire, la Hongrie a manqué à ses obligations découlant du principe de la libre circulation des capitaux et du droit de propriété garanti par la Charte </p> </div> Tue, 21 May 2019 09:54:35 +0200 https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_2018848 64/2019 : 16. května 2019 - Rozsudek Tribunálu ve spojených věcech T-836/16 et T-624/17 https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_2018848 <div class='wiki feed'> Polsko v. Komise <br/> Státní podpora <br/> Le Tribunal annule les décisions de la Commission concernant l’impôt polonais dans le secteur de la vente au détail </p> </div> Thu, 16 May 2019 10:07:28 +0200 https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_2007241 63/2019 : 14. května 2019 - Rozsudek Tribunálu ve věci T-795/17 https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_2007241 <div class='wiki feed'> Moreira v. EUIPO - Da Silva Santos Júnior (NEYMAR) <br/> Duševní a průmyslové vlastnictví <br/> Tribunál EU potvrzuje neplatnost zápisu ochranné známky "NEYMAR" třetí osobou </p> </div> Tue, 14 May 2019 10:08:23 +0200 https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_2007215 62/2019 : 14. května 2019 - Rozsudek Soudního dvora ve spojených věcech C-391/16 https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_2007215 <div class='wiki feed'> M, C-77/17 X, C-78/17 X <br/> Prostor svobody, bezpečnosti a práva <br/> Ustanovení směrnice o uprchlících upravující odnětí nebo nepřiznání postavení uprchlíka z důvodů souvisejících s ochranou bezpečnosti hostitelského členského státu nebo jeho společnosti jsou platná </p> </div> Tue, 14 May 2019 09:36:31 +0200 https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_2007185 61/2019 : 14. května 2019 - Rozsudek Soudního dvora ve věci C-55/18 https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_2007185 <div class='wiki feed'> CCOO <br/> SOPO <br/> Členské státy musí uložit zaměstnavatelům povinnost zavést systém umožňující měřit délku denní pracovní doby </p> </div> Tue, 14 May 2019 09:35:08 +0200 https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_1981823 60/2019 : 8. května 2019 - Rozsudek Soudního dvora ve věci C-486/18 https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_1981823 <div class='wiki feed'> Praxair MRC <br/> SOPO <br/> Le calcul des indemnités de licenciement et de reclassement d’un salarié en congé parental à temps partiel doit être effectué sur la base de la rémunération à temps plein </p> </div> Wed, 8 May 2019 10:11:28 +0200 https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_1981810 59/2019 : 8. května 2019 - Rozsudek Soudního dvora ve věci C-161/18 https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_1981810 <div class='wiki feed'> Villar Láiz <br/> SOPO <br/> Španělská právní úprava výpočtu starobních důchodů pracovníků na částečný úvazek je v rozporu s unijním právem, pokud se prokáže, že znevýhodňuje zejména pracovnice </p> </div> Wed, 8 May 2019 10:10:07 +0200 https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_1981847 58/2019 : 8. května 2018 - Rozsudek Soudního dvora ve věci C-631/17 https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_1981847 <div class='wiki feed'> Inspecteur van de Belastingdienst <br/> Sociální zabezpečení migrujících pracovníků <br/> Un marin qui conserve sa résidence dans son État membre d’origine, tout en travaillant pour le compte d’un employeur établi dans un autre État membre, sur un navire battant pavillon d’un État tiers et naviguant en dehors du territoire de l’Union européenne, relève du champ d’application du règlement sur la coordination des systèmes de sécurité sociale </p> </div> Wed, 8 May 2019 10:22:35 +0200 https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_1981797 57/2019 : 8. května 2019 - Rozsudky Soudního dvora ve věcech C-24/17, C-396/17 https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_1981797 <div class='wiki feed'> Österreichischer Gewerkschaftsbund <br/> DFON <br/> Le régime autrichien de rémunération et d’avancement des fonctionnaires et agents contractuels de l’État reste contraire à l’interdiction d’une discrimination en fonction de l’âge </p> </div> Wed, 8 May 2019 10:09:00 +0200 https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_1976494 56/2019 : 7. května 2019 - Rozsudek Soudního dvora ve věci C-431/17 https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_1976494 <div class='wiki feed'> Monachos Eirinaios <br/> Svoboda usazování <br/> Řecká právní úprava, která zakazuje řeholníkovi, který je advokátem v jiném členském státě, zapsat se do seznamu advokátní komory z důvodu neslučitelnosti jeho postavení řeholníka s výkonem povolání advokáta, je v rozporu s unijním právem </p> </div> Tue, 7 May 2019 09:52:05 +0200