curia.europa.eu https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7052/?PortalAction_x_000_userLang=nl nl Mon, 28 Sep 2020 04:45:25 +0200 JCMS 9.0.3 Curia https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_3232924 117/2020 : 24 september 2020 - Arrest van het Hof van Justitie in zaak C-195/20 PPU https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_3232924 <div class='wiki feed'> Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof (Principe de spécialité) <br/> Ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid <br/> Een vrijheidsbeperkende maatregel die tegen een persoon jegens wie een eerste Europees aanhoudingsbevel (EAB) is uitgevaardigd, is genomen op grond van andere feiten dan die welke de reden voor zijn overlevering op grond van dat bevel vormden, en die vóór die feiten zijn gepleegd, is niet in strijd met het Unierecht indien die persoon het grondgebied van de lidstaat die het eerste EAB heeft uitgevaardigd vrijwillig heeft verlaten </p> </div> Thu, 24 Sep 2020 09:59:08 +0200 https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_3230462 116/2020 : 23 september 2020 - Arrest van het Gerecht in de gevoegde zaken T-515/13 RENV,T-719/13 RENV https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_3230462 <div class='wiki feed'> Spanje/Commissie <br/> Steunmaatregelen van de Staten <br/> De Spaanse belastingregeling die van toepassing is op bepaalde door scheepswerven gesloten leaseovereenkomsten is een steunregeling </p> </div> Wed, 23 Sep 2020 11:36:20 +0200 https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_3230442 115/2020 : 23 september 2020 - Arresten van het Gerecht in de zaken T-411/17,T-414/17,T-420/17 https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_3230442 <div class='wiki feed'> Landesbank Baden-Württemberg/GAR <br/> Economisch beleid <br/> The General Court annuls the decision of the Single Resolution Board on the calculation of the 2017 ex-ante contributions to the Single Resolution Fund and declares that Delegated Regulation 2015/63 is unlawful in part </p> </div> Wed, 23 Sep 2020 11:33:47 +0200 https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_3230409 114/2020 : 23 september 2020 - Conclusies van de advocaat-generaal in de gevoegde zaken C-83/19,C-129/19,C-195/19,C-291/19,C-355/19,C-397/19 https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_3230409 <div class='wiki feed'> Asociaţia "Forumul Judecătorilor Din România" <br/> Toetreding van nieuwe staten <br/> According to Advocate General Bobek, the interim appointment of the Chief Judicial Inspector and the national provisions on the establishment of a specific prosecution section with exclusive jurisdiction for offences committed by members of the judiciary are contrary to EU law </p> </div> Wed, 23 Sep 2020 10:02:55 +0200 https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_3230387 113/2020 : 23 september 2020 - Arrest van het Hof van Justitie in zaak C-777/18 https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_3230387 <div class='wiki feed'> Vas Megyei Kormányhivatal <br/> SERV <br/> Het beginsel van de vrijheid van dienstverrichting en de richtlijn inzake grensoverschrijdende gezondheidszorg verzetten zich tegen een nationale regeling die inhoudt dat de kosten van een ingreep die een in een lidstaat woonachtige verzekerde met spoed heeft ondergaan in een andere lidstaat, niet voor vergoeding in aanmerking komen wanneer daarvoor geen voorafgaande toestemming is verleend </p> </div> Wed, 23 Sep 2020 10:01:27 +0200 https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_3228754 112/2020 : 22 september 2020 - Arrest van het Hof van Justitie in zaak C-594/18 P https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_3228754 <div class='wiki feed'> Oostenrijk/Commissie <br/> Steunmaatregelen van de Staten <br/> Het Hof van Justitie bevestigt het besluit waarbij de Commissie de Britse steun ten behoeve van de kerncentrale Hinkley Point C heeft goedgekeurd </p> </div> Tue, 22 Sep 2020 09:26:55 +0200 https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_3228799 111/2020 : 22 september 2020 - Arrest van het Hof van Justitie in de gevoegde zaken C-724/18,C-727/18 https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_3228799 <div class='wiki feed'> Cali Apartments <br/> Vrijheid van vestiging <br/> Een nationale regeling die een vergunning vereist voor de herhaalde kortstondige verhuur van woonruimte aan incidentele klanten die daar niet hun woonplaats kiezen, is verenigbaar met het Unierecht </p> </div> Tue, 22 Sep 2020 09:39:43 +0200 https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_3225809 110/2020 : 18 september 2020 - Arrest van het Hof van Justitie in zaak C-265/19 https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_3225809 <div class='wiki feed'> Recorded Artists Actors Performers <br/> Vrijheid van vestiging <br/> EU law precludes a Member State from excluding performers who are nationals of States outside the EEA from the right to a single equitable remuneration for the playing of recorded music </p> </div> Fri, 18 Sep 2020 10:20:39 +0200 https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_3223773 109/2020 : 17 september 2020 - Arrest van het Hof van Justitie in zaak C-212/19 https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_3223773 <div class='wiki feed'> Compagnie des pêches de Saint-Malo <br/> Steunmaatregelen van de Staten <br/> Seized with an interpretation request concerning the arrangements for implementing a Commission decision penalising France for State Aid declared incompatible with the common market, the Court of Justice rules that the decision is invalid </p> </div> Thu, 17 Sep 2020 10:10:01 +0200 https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_3223723 108/2020 : 17 september 2020 - Arrest van het Hof van Justitie in de gevoegde zaken C-449/18 P, C-474/18 P https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_3223723 <div class='wiki feed'> EUIPO/Messi Cuccittini <br/> Intellectuele en industriële eigendom <br/> The Court of Justice dismisses the appeals brought by EUIPO and a Spanish company against the judgment of the General Court authorising football player Lionel Messi to register the trade mark ‘MESSI’ for sports equipment and clothing </p> </div> Thu, 17 Sep 2020 09:57:42 +0200