curia.europa.eu https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7052/?PortalAction_x_000_userLang=ro ro Mon, 13 Jul 2020 10:44:24 +0200 JCMS 9.0.3 Curia https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_3110538 89/2020 : 9 iulie 2020 - Hotărârea Curţii de Justiţie în cauza C-81/19 https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_3110538 <div class='wiki feed'> Banca Transilvania <br/> Apropierea legislațiilor <br/> O clauză contractuală care nu a fost negociată, ci reflectă o normă care, potrivit legii naționale, se aplică între părți în lipsa unui acord diferit în această privință, nu intră sub incidența dreptului Uniunii referitor la clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii </p> </div> Thu, 9 Jul 2020 09:50:21 +0200 https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_3110647 88/2020 : 9 iulie 2020 - Hotărârea Curţii de Justiţie în cauza C-264/19 https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_3110647 <div class='wiki feed'> Constantin Film Verleih <br/> Apropierea legislațiilor <br/> La încărcarea nelegală a unui film pe o platformă online precum YouTube, titularul poate, în temeiul Directivei privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală, să solicite operatorului numai adresa poștală a utilizatorului vizat, dar nu și adresa sa de email sau IP ori numărul său de telefon </p> </div> Thu, 9 Jul 2020 10:07:33 +0200 https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_3110584 87/2020 : 9 iulie 2020 - Hotărârea Curţii de Justiţie în cauza C-343/19 https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_3110584 <div class='wiki feed'> Verein für Konsumenteninformation <br/> spațiu de libertate, securitate și justiție <br/> Un constructor de automobile ale cărui vehicule manipulate ilicit sunt revândute în alte state membre poate fi chemat în judecată în fața instanțelor acestor state </p> </div> Thu, 9 Jul 2020 10:03:24 +0200 https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_3110613 86/2020 : 9 iulie 2020 - Hotărârea Curţii de Justiţie în cauzele conexate C-698/18,C-699/18 https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_3110613 <div class='wiki feed'> Raiffeisen Bank <br/> Apropierea legislațiilor <br/> O reglementare națională poate să prevadă un termen de prescripție pentru acțiunea în restituire întemeiată pe o clauză abuzivă dintrun contract încheiat între un profesionist și un consumator </p> </div> Thu, 9 Jul 2020 10:04:52 +0200 https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_3110554 85/2020 : 9 iulie 2020 - Hotărârea Curţii de Justiţie în cauza C-272/19 https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_3110554 <div class='wiki feed'> Land Hessen <br/> principiile dreptului comunitar <br/> The Petitions Committee of the Parliament of a Federated State of a Member State is subject to the General Data Protection Regulation </p> </div> Thu, 9 Jul 2020 10:01:34 +0200 https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_3110506 84/2020 : 9 iulie 2020 - Hotărârea Curţii de Justiţie în cauza C-297/19 https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_3110506 <div class='wiki feed'> Naturschutzbund Deutschland - Landesverband Schleswig-Holstein <br/> mediu și consumatori <br/> Persoanele juridice de drept public pot fi răspunzătoare pentru daunele aduse mediului cauzate prin activități desfășurate în interesul colectivității în temeiul unui transfer legal de atribuții, precum exploatarea unei stații de pompare în scop de desecare a suprafețelor agricole </p> </div> Thu, 9 Jul 2020 09:49:07 +0200 https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_3109742 83/2020 : 8 iulie 2020 - Hotărârea Tribunalului în cauza T-429/18 https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_3109742 <div class='wiki feed'> BRF și SHB Comercio e Industria de Alimentos/Comisia <br/> SANT <br/> The General Court dismisses the action brought by two Brazilian meat producers seeking the annulment of the regulation prohibiting, for public health reasons, the export to the European Union of certain products of animal origin from establishments belonging to those producers </p> </div> Wed, 8 Jul 2020 11:36:11 +0200 https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_3109719 82/2020 : 8 iulie 2020 - Hotărârile Tribunalului în cauzele T-203/18,T-576/18,T-577/18,T-578/18 https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_3109719 <div class='wiki feed'> VQ/BCE <br/> politica economică <br/> The General Court delivers its first four judgments concerning decisions of the European Central Bank imposing pecuniary penalties as part of its prudential supervision of credit institutions </p> </div> Wed, 8 Jul 2020 11:24:20 +0200 https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_3109726 81/2020 : 8 iulie 2020 - Hotărârea Tribunalului în cauza T-758/14 RENV https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_3109726 <div class='wiki feed'> Infineon Technologies/Comisia <br/> Concurență <br/> The General Court orders that the fine imposed on Infineon for its participation in a cartel in the smart card chip market be reduced by almost €6 million, from €82,784,000 to €76,871,600 </p> </div> Wed, 8 Jul 2020 11:35:27 +0200 https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_3102965 80/2020 : 2 iulie 2020 - Concluziile avocatului general în cauzele conexe C-245/19,C-246/19 https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_3102965 <div class='wiki feed'> État du Grand-duché de Luxembourg (Droit de recours contre une demande d’information en matière fiscale) <br/> DFON <br/> According to Advocate General Kokott, the addressee, the taxpayer concerned and other concerned third parties must be able to obtain judicial review of an order to provide information made in the context of the cross-border exchange of information between tax authorities </p> </div> Thu, 2 Jul 2020 15:54:14 +0200