curia.europa.eu https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7052/?PortalAction_x_000_userLang=ro ro Fri, 14 Dec 2018 04:01:55 +0100 JCMS 9.0.3 Curia https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_1525302 202/2018 : 13 decembrie 2018 - Hotărârea Curţii de Justiţie în cauza C-492/17 https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_1525302 <div class='wiki feed'> Rittinger și alții <br/> Ajutor de stat <br/> The German broadcasting contribution is compatible with EU law </p> </div> Thu, 13 Dec 2018 10:28:34 +0100 https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_1525289 201/2018 : 13 decembrie 2018 - Hotărârea Curţii de Justiţie în cauza C-385/17 https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_1525289 <div class='wiki feed'> Hein <br/> DFON <br/> În cursul concediului său anual minim garantat prin dreptul Uniunii, un lucrător are dreptul la remuneraţia sa normală, în pofida unor perioade anterioare de şomaj parţial </p> </div> Thu, 13 Dec 2018 10:27:41 +0100 https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_1525158 200/2018 : 13 decembrie 2018 - Hotărârea Curţii de Justiţie în cauzele conexate C-412/17,C-474/17 https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_1525158 <div class='wiki feed'> Touring Tours und Travel <br/> spațiu de libertate, securitate și justiție <br/> The Schengen Borders Code precludes Germany from requiring coach transport operators of cross-border services to check the passports and residence permits of passengers before entering or leaving German territory </p> </div> Thu, 13 Dec 2018 09:59:58 +0100 https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_1525262 199/2018 : 13 decembrie 2018 - Hotărârea Curţii de Justiţie în cauzele conexate C-138/17P,C-146/17 P,C-174/17 P,C-222/17 P https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_1525262 <div class='wiki feed'> Uniunea Europeană/Gascogne Sack Deutschland și Gascogne <br/> drept instituțional <br/> Curtea anulează daunele interese impuse Uniunii Europene de Tribunalul Uniunii Europene ca urmare a unor comisioane de constituire a garanției bancare plătite de mai multe întreprinderi în contextul unei durate excesive a procedurii în fața Tribunalului UE </p> </div> Thu, 13 Dec 2018 10:26:26 +0100 https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_1525227 198/2018 : 13 decembrie 2018 - Hotărârile Tribunalului în cauzele T-339/16,T-352/16,T-391/16 https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_1525227 <div class='wiki feed'> Ville de Paris/Comisia <br/> mediu și consumatori <br/> Comisia nu era competentă să modifice limitele de emisie de oxizi de azot pentru vehiculele ușoare pentru pasageri și pentru vehiculele ușoare comerciale noi, aplicabile cu ocazia noilor încercări în condiții reale de conducere </p> </div> Thu, 13 Dec 2018 10:14:12 +0100 https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_1525201 197/2018 : 13 decembrie 2018 - Concluziile avocatului general în cauza C-299/17 https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_1525201 <div class='wiki feed'> VG Media <br/> Apropierea legislațiilor <br/> Avocatul General Hogan: Curtea ar trebui să statueze că noile dispoziţii din legislaţia germană care interzic operatorilor de motoare de căutare să furnizeze fragmente din publicaţii de presă fără autorizarea prealabilă a editorului nu trebuie să fie aplicate </p> </div> Thu, 13 Dec 2018 10:12:21 +0100 https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_1525177 196/2018 : 13 decembrie 2018 - Hotărârile Tribunalului în cauzele T-827/14,T-851/14 https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_1525177 <div class='wiki feed'> Deutsche Telekom/Comisia <br/> Concurență <br/> The General Court partially annuls the Commission decision relating to anticompetitive practices on the Slovakian telecommunications market </p> </div> Thu, 13 Dec 2018 10:11:13 +0100 https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_1521034 195/2018 : 12 decembrie 2018 - Hotărârea Tribunalului în cauza T-358/17 https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_1521034 <div class='wiki feed'> Mubarak/Consiliul <br/> Relații externe <br/> Tribunalul confirmă deciziile Consiliului din 2017 și din 2018 de a proroga măsurile restrictive luate împotriva domnului Mubarak, fostul președinte egiptean, având în vedere procedurile judiciare în curs care au ca obiect deturnări de fonduri publice egiptene </p> </div> Wed, 12 Dec 2018 09:53:44 +0100 https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_1521011 194/2018 : 12 decembrie 2018 - Hotărârile Tribunalului în cauzele T-677/14,T-679/14,T-680/14,T-682/14,T-684/14,T-705/14,T-691/14 https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_1521011 <div class='wiki feed'> Servier/Comisia <br/> Concurență <br/> The General Court annuls in part the European Commission’s decision finding the existence of restrictive agreements and an abuse of a dominant position on the market for perindopril, a medicine used to treat hypertension and heart failure </p> </div> Wed, 12 Dec 2018 09:52:15 +0100 https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_1520995 193/2018 : 12 decembrie 2018 - Concluziile avocatului general în cauza C-476/17 https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_1520995 <div class='wiki feed'> Pelham și alții <br/> Libertatea de stabilire <br/> Advocate General Szpunar proposes that the Court should rule that sampling constitutes an infringement of the rights of the producer of a phonogram when it is done without his authorisation </p> </div> Wed, 12 Dec 2018 09:51:37 +0100