curia.europa.eu https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7052/?PortalAction_x_000_userLang=ro ro Tue, 23 Apr 2019 00:18:56 +0200 JCMS 9.0.3 Curia https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_1901668 50/2019 : 11 aprilie 2019 - Hotărârea Curţii de Justiţie în cauza C-254/18 https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_1901668 <div class='wiki feed'> Syndicat des cadres de la sécurité intérieure <br/> Libera circulație a persoanelor <br/> O reglementare națională poate să prevadă, pentru calcularea timpului mediu de lucru săptămânal, perioade de referință care încep și se termină la date calendaristice fixe </p> </div> Thu, 11 Apr 2019 10:22:12 +0200 https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_1906704 49/2019 : 11 aprilie 2019 - Concluziile avocatului general în cauza C-482/17 https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_1906704 <div class='wiki feed'> Republica Cehă/Parlamentul și Consiliul <br/> Politica industrială <br/> Advocate General Sharpston: the Court should dismiss the Czech Republic’s action against EU legislation introducing more stringent rules for the acquisition and possession of firearms </p> </div> Fri, 12 Apr 2019 17:02:26 +0200 https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_1901638 48/2019 : 11 aprilie 2019 - Concluziile avocatului general în cauza C-619/18 https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_1901638 <div class='wiki feed'> Comisia/Polonia (Indépendance de la Cour suprême) <br/> principiile dreptului comunitar <br/> Avocatul general Tanchev propune Curții să statueze că dispozițiile legislației poloneze referitoare la reducerea vârstei de pensionare a judecătorilor Curții Supreme sunt contrare dreptului Uniunii </p> </div> Thu, 11 Apr 2019 10:21:03 +0200 https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_1874357 47/2019 : 4 aprilie 2019 - Informaţii https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_1874357 <div class='wiki feed'> All European Final of the European Moot Court Competition takes place at the Court of Justice of the European Union in Luxembourg on 5 April </p> </div> Thu, 4 Apr 2019 15:10:34 +0200 https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7052/?PortalAction_x_000_userLang=ro 46/2019 : 4 aprilie 2019 - Hotărârea Curţii de Justiţie în cauzele conexate C-266/17 et C-267/17 https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7052/?PortalAction_x_000_userLang=ro <div class='wiki feed'> Verkehrsbetrieb Hüttebräucker și BVR Busverkehr Rheinland <br/> transport <br/> </p> </div> Thu, 4 Apr 2019 14:20:18 +0200 https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_1874320 45/2019 : 4 aprilie 2019 - Hotărârea Curţii de Justiţie în cauza C-501/17 https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_1874320 <div class='wiki feed'> Germanwings <br/> transport <br/> Un operator de transport aerian este obligat să plătească compensaţii pasagerilor pentru o întârziere de trei ore sau mai mare în cazul deteriorării unei anvelope a unei aeronave din cauza unui şurub aflat pe pista de decolare sau de aterizare numai dacă nu a utilizat toate mijloacele de care dispune pentru a limita întârzierea zborului </p> </div> Thu, 4 Apr 2019 14:10:08 +0200 https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_1852114 44/2019 : 28 martie 2019 - Hotărârea Curţii de Justiţie în cauza C-405/16 P https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_1852114 <div class='wiki feed'> Germania/Comisia <br/> Ajutor de stat <br/> Curtea de Justiție anulează decizia Comisiei potrivit căreia legea germană privind energiile regenerabile din 2012 (EEG 2012) conținea ajutoare de stat </p> </div> Thu, 28 Mar 2019 10:16:49 +0100 https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_1852091 43/2019 : 28 martie 2019 - Concluziile avocatului general în cauza C-569/17 https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_1852091 <div class='wiki feed'> Comisia/Spania (Article 260, paragraphe 3, TFUE - Crédits immobiliers résidentiels) <br/> mediu și consumatori <br/> Avocatul general Tanchev: Curtea de Justiție ar trebui să statueze că Spania nu a adoptat dispozițiile legislative necesare pentru a se conforma Directivei privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile rezidențiale </p> </div> Thu, 28 Mar 2019 10:15:12 +0100 https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_1848615 42/2019 : 27 martie 2019 - Hotărârea Curţii de Justiţie în cauza C-681/17 https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_1848615 <div class='wiki feed'> slewo <br/> mediu și consumatori <br/> Dreptul de retragere al consumatorilor în cazul unei achiziții online se aplică unei saltele a cărei folie de protecție a fost îndepărtată după livrare </p> </div> Wed, 27 Mar 2019 10:09:18 +0100 https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_1844252 41/2019 : 26 martie 2019 - Hotărârea Curţii de Justiţie în cauza C-129/18 https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_1844252 <div class='wiki feed'> SM (Enfant placé sous kafala algérienne) <br/> Cetățenia europeană <br/> A minor in the guardianship of a citizen of the EU under the Algerian kafala system cannot be regarded as a ‘direct descendant’ of that citizen </p> </div> Tue, 26 Mar 2019 09:48:56 +0100