curia.europa.eu https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7052/?PortalAction_x_000_userLang=ro ro Wed, 25 Apr 2018 07:07:00 +0200 JCMS 9.0.3 Curia https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_992387 55/2018 : 24 aprilie 2018 - Hotărârile Tribunalului în cauzele T-207/17et T-208/17 https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_992387 <div class='wiki feed'> Senetic/EUIPO - HP Hewlett Packard Group (hp) <br/> Proprietate intelectuală și industrială <br/> Hewlett Packard can register the letters HP as an EU trade mark </p> </div> Tue, 24 Apr 2018 09:56:15 +0200 https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_992377 54/2018 : 24 aprilie 2018 - Hotărârea Tribunalului în cauzele conexate T-133/16 à T-136/16 https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_992377 <div class='wiki feed'> Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence/BCE <br/> politica economică <br/> Tribunalul UE declară că una şi aceeaşi persoană nu poate ocupa simultan funcţia de preşedinte al consiliului de administraţie şi de "manager responsabil" în instituţiile de credit aflate sub supraveghere prudenţială </p> </div> Tue, 24 Apr 2018 09:55:30 +0200 https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_992351 53/2018 : 24 aprilie 2018 - Hotărârea Curţii de Justiţie în cauza C-353/16 https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_992351 <div class='wiki feed'> MP <br/> spațiu de libertate, securitate și justiție <br/> O victimă a unor acte de tortură suferite în trecut în țara sa de origine poate beneficia de "protecția subsidiară" dacă se confruntă cu un risc real de lipsire cu intenție, în acea țară, de îngrijiri adaptate stării sale de sănătate fizică sau mintală </p> </div> Tue, 24 Apr 2018 09:34:23 +0200 https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_989077 52/2018 : 23 aprilie 2018 - Hotărârea Tribunalului în cauza T-561/14 https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_989077 <div class='wiki feed'> One of Us și alții/Comisia <br/> drept instituțional <br/> Tribunalul UE confirmă decizia Comisiei de a nu prezenta o propunere legislativă în cadrul inițiativei cetățenești europene "Unul dintre noi" </p> </div> Mon, 23 Apr 2018 14:57:23 +0200 https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_980592 51/2018 : 19 aprilie 2018 - Hotărârea Curţii de Justiţie în cauza C-645/16 https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_980592 <div class='wiki feed'> Consilii și mise en relations (CMR) <br/> Libertatea de stabilire <br/> Commercial agents are entitled to the indemnity and compensation provided for even if termination of the agency contract occurs during the trial period </p> </div> Thu, 19 Apr 2018 09:59:00 +0200 https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_980572 50/2018 : 19 aprilie 2018 - Concluziile avocatului general în cauza C-84/17 P, C-85/17 P, C-95/17 P https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_980572 <div class='wiki feed'> Société des produits Nestlé/Mondelez UK Holdings & Services <br/> Proprietate intelectuală și industrială <br/> According to Advocate General Wathelet, EUIPO must re-examine whether the three-dimensional shape of the ‘Kit Kat 4 fingers’ product may be maintained as an EU trade mark </p> </div> Thu, 19 Apr 2018 09:58:15 +0200 https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_975039 49/2018 : 17 aprilie 2018 - Hotărârea Curţii de Justiţie în cauzele conexate C-195/17C-197/17 à C-203/17, C-226/17, C-228/17, C-254/17,C-274/17, C-275/17, C-278/17 à C-286/17, C-290/17 à C-292/17 https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_975039 <div class='wiki feed'> Krüsemann și alții <br/> transport <br/> O "grevă spontană" a personalului navigant ca urmare a anunţului surpriză privind o restructurare nu constituite o "împrejurare excepțională" care să permită companiei aeriene să se libereze de obligaţia de compensare în cazul anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor </p> </div> Tue, 17 Apr 2018 10:43:42 +0200 https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_974995 48/2018 : 17 aprilie 2018 - Hotărârea Curţii de Justiţie în cauza C-441/17 https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_974995 <div class='wiki feed'> Comisia/Polonia <br/> mediu și consumatori <br/> Operațiunile de gestionare forestieră privind situl Natura 2000 Puszcza Białowieska efectuate de Polonia încalcă dreptul Uniunii </p> </div> Tue, 17 Apr 2018 10:40:59 +0200 https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_974953 47/2018 : 17 aprilie 2018 - Hotărârea Curţii de Justiţie în cauzele conexate C-316/16, C-424/16 https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_974953 <div class='wiki feed'> B <br/> Cetățenia europeană <br/> It is a prerequisite of eligibility for enhanced protection against expulsion that the person concerned must have a right of permanent residence </p> </div> Tue, 17 Apr 2018 10:28:06 +0200 https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_974929 46/2018 : 17 aprilie 2018 - Hotărârea Curţii de Justiţie în cauza C-414/16 https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_974929 <div class='wiki feed'> Egenberger <br/> principiile dreptului comunitar <br/> The requirement of religious affiliation for a post within the Church must be amenable to effective judicial review </p> </div> Tue, 17 Apr 2018 11:23:52 +0200