curia.europa.eu https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7052/?PortalAction_x_000_userLang=ro ro Sat, 22 Jan 2022 23:12:27 +0100 JCMS 9.0.3 Curia https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_3610253 13/2022 : 20 ianuarie 2022 - Concluziile avocatului general în cauza C-430/21 https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_3610253 <div class='wiki feed'> RS (Effet des arrêts d’une juridiction constitutionnelle) <br/> drept instituțional <br/> Avocatul general Collins: dreptul Uniunii se opune unei dispoziții sau unei practici din dreptul național potrivit căreia instanțele naționale nu au competența de a examina conformitatea cu dreptul Uniunii a unei dispoziții de drept național pe care o decizie a instanței constituționale a statului membru a declarat-o ca fiind constituțională </p> </div> Thu, 20 Jan 2022 10:17:09 +0100 https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_3610276 12/2022 : 20 ianuarie 2022 - Concluziile avocatului general în cauzele conexe C-37/20 https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_3610276 <div class='wiki feed'> Luxembourg Business Registers,C-601/20 Sovim <br/> Apropierea legislațiilor <br/> Prévention du blanchiment de capitaux et protection de la vie privée et des données à caractère personnel : l’avocat général Pitruzzella confirme la validité du régime d’accès public aux informations sur les bénéficiaires effectifs de sociétés </p> </div> Thu, 20 Jan 2022 10:47:17 +0100 https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_3610230 11/2022 : 20 ianuarie 2022 - Concluziile avocatului general în cauza C-328/20 https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_3610230 <div class='wiki feed'> Comisia/Austria (Indexation des prestations familiales) <br/> Securitatea socială a lucrătorilor migranți <br/> Potrivit avocatului general Richard de la Tour, indexarea alocației familiale și a avantajelor fiscale acordate de Austria lucrătorilor ai căror copii au reședința permanentă într-un alt stat membru este contrară dreptului Uniunii </p> </div> Thu, 20 Jan 2022 10:16:10 +0100 https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_3610198 10/2022 : 20 ianuarie 2022 - Hotărârea Curţii de Justiţie în cauza C-432/20 https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_3610198 <div class='wiki feed'> Landeshauptmann von Wien (Perte du statut de résident de longue durée) <br/> spațiu de libertate, securitate și justiție <br/> A third-country national does not lose his or her long-term resident status if his or her presence in the territory of the European Union is limited, during a period of 12 consecutive months, to only a few days </p> </div> Thu, 20 Jan 2022 09:54:12 +0100 https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_3610193 9/2022 : 20 ianuarie 2022 - Hotărârea Curţii de Justiţie în cauza C-899/19 https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_3610193 <div class='wiki feed'> România/Comisia <br/> Cetățenia europeană <br/> Curtea confirmă decizia Comisiei de a înregistra propunerea de inițiativă cetățenească europeană "Minority SafePack - one million signatures for diversity in Europe" </p> </div> Thu, 20 Jan 2022 09:53:27 +0100 https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_3610174 8/2022 : 20 ianuarie 2022 - Hotărârea Curţii de Justiţie în cauza C-51/20 https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_3610174 <div class='wiki feed'> Comisia/Grecia (Récupération d’aides d’État - Ferronickel) <br/> Ajutor de stat <br/> Greece is ordered to make a lump sum payment of €5 500 000 and periodic penalty payments of over €4 000 000 for every six months’ delay for failure to recover State aid granted to Larco </p> </div> Thu, 20 Jan 2022 09:42:57 +0100 https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_3610058 7/2022 : 19 ianuarie 2022 - Hotărârea Tribunalului în cauza T-610/19 https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_3610058 <div class='wiki feed'> Deutsche Telekom/Comisia <br/> Concurență <br/> Tribunalul acordă Deutsche Telekom o despăgubire de aproximativ 1,8 milioane de euro cu titlu de reparare a prejudiciului pe care l-a suferit ca urmare a refuzului Comisiei Europene de a-i plăti dobânzi moratorii pentru cuantumul amenzii pe care a achitat-o în mod nejustificat în contextul unei încălcări a normelor de concurență </p> </div> Wed, 19 Jan 2022 15:41:58 +0100 https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_3609930 6/2022 : 18 ianuarie 2022 - Hotărârea Curţii de Justiţie în cauza C-261/20 https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_3609930 <div class='wiki feed'> Thelen Technopark Berlin <br/> <br/> În pofida faptului că Curtea a constatat deja că reglementarea germană prin care se stabilesc valori minime ale onorariilor pentru serviciile arhitecților și ale inginerilor (HOAI) este contrară Directivei privind serviciile, o instanță națională sesizată cu un litigiu între particulari nu este ținută, numai în temeiul dreptului Uniunii, să lase neaplicată această reglementare germană </p> </div> Tue, 18 Jan 2022 09:58:57 +0100 https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_3609886 5/2022 : 18 ianuarie 2022 - Hotărârea Curţii de Justiţie în cauza C-118/20 https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_3609886 <div class='wiki feed'> Wiener Landesregierung (Révocation d'une assurance de naturalisation) <br/> Cetățenia europeană <br/> Revocarea unei asigurări de naturalizare trebuie să respecte principiul proporționalității atunci când împiedică redobândirea cetățeniei Uniunii </p> </div> Tue, 18 Jan 2022 09:56:16 +0100 https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_3608952 4/2022 : 13 ianuarie 2022 - şedinţă solemnă https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_3608952 <div class='wiki feed'> Intrarea în funcție a trei noi membri ai Tribunalului Uniunii Europene <br/> <br/> </p> </div> Thu, 13 Jan 2022 13:23:20 +0100