Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Højesteret (Tanska) on esittänyt 24.2.2020 – Apcoa Parking Danmark A/S v. Skatteministeriet

(asia C-90/20)

Oikeudenkäyntikieli: tanska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Højesteret

Pääasian asianosaiset

Muutoksenhakija: Apcoa Parking Danmark A/S

Vastapuoli: Skatteministeriet

Ennakkoratkaisukysymys

Onko yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28.11.2006 annetun neuvoston direktiivin 2006/112/EY1 2 artiklan 1 kohdan c alakohtaa tulkittava siten, että pysäköintiä yksityisellä alueella koskevien määräysten rikkomisesta perittävät valvontamaksut ovat vastiketta palvelun suorituksesta siten, että kyseessä on arvonlisäverollinen liiketoimi?

____________

1 EUVL 2006, L 347, s. 1.