Language of document :

Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 20.1.2022 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Højesteret – Tanska) – Apcoa Parking Danmark A/S v. Skatteministeriet

(asia C-90/20)1

(Ennakkoratkaisupyyntö – Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä – Direktiivi 2006/112/EY – 2 artiklan 1 kohdan c alakohta – Soveltamisala – Verolliset liiketoimet – Yksityisoikeudellisen yhtiön harjoittama toiminta – Pysäköintialueiden ylläpito yksityisillä alueilla – Kyseisen yhtiön sellaisessa tapauksessa perimät valvontamaksut, että autoilijat eivät noudata näiden pysäköintialueiden käyttöä koskevia yleisiä ehtoja – Luokitteleminen – Liiketoiminen taloudellinen ja kaupallinen todellisuus)

Oikeudenkäyntikieli: tanska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Højesteret

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Apcoa Parking Danmark A/S

Vastaaja: Skatteministeriet

Tuomiolauselma

Yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28.11.2006 annetun neuvoston direktiivin 2006/112/EY 2 artiklan 1 kohdan c alakohtaa on tulkittava siten, että yksityisten pysäköintialueiden ylläpidosta vastaavan yksityisoikeudellisen yhtiön siinä tapauksessa perimät valvontamaksut, että autoilijat eivät noudata näiden pysäköintialueiden käyttöä koskevia yleisiä ehtoja, on katsottava vastikkeeksi tässä säännöksessä tarkoitetusta vastikkeellisesta palvelujen suorituksesta ja niistä on sellaisina suoritettava arvonlisäveroa.

____________

1 EUVL C 161, 11.5.2020.