Language of document :

Presuda Suda (drugo vijeće) od 20. siječnja 2022. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Højesteret - Danska) – Apcoa Parking Danmark A/S/Skatteministeriet

(predmet C-90/20)1

„Zahtjev za prethodnu odluku – Zajednički sustav poreza na dodanu vrijednost (PDV) – Direktiva 2006/112/EZ – Članak 2. stavak 1. točka (c) – Područje primjene – Oporezive transakcije – Djelatnosti koje izvršava društvo privatnog prava – Upravljanje parkiralištima na privatnim zemljištima – Novčane kazne koje to društvo ubire u slučaju da vozači ne poštuju opće uvjete korištenja tih parkirališta – Kvalifikacija – Gospodarska i poslovna stvarnost transakcija”

Jezik postupka: danski

Sud koji je uputio zahtjev

Højesteret

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Apcoa Parking Danmark A/S

Tuženik: Skatteministeriet

Izreka

Članak 2. stavak 1. točku (c) Direktive Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost treba tumačiti na način da novčane kazne koje ubire društvo privatnog prava zaduženo za upravljanje privatnim parkiralištima u slučaju da vozači ne poštuju opće uvjete korištenja tih parkirališta treba smatrati protučinidbom za isporuku usluga uz naknadu, u smislu te odredbe, i kao takvu podvrgnutu porezu na dodanu vrijednost (PDV).

____________

1 SL C 161, 11. 5. 2020.