Language of document :

2007. június 11 -én benyújtott kereset - Gerochristos kontra Parlament

(F-56/07. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Ioannis Gerochristos (Brüsszel, Belgium) (képviselő: E Boigelot ügyvéd)

Alperes: Európai Parlament

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a Parlament 2006. szeptember 26-i, a felperest próbaidős tisztviselővé, az AD 6 besorolási fokozat 3. fizetési fokozatába való kinevezéséről szóló határozatát;

a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a Parlament későbbi, a felperes alapilletményéből 994,95 euró összeg visszatartásáról szóló határozatát és kötelezze az alperest ezen összeg felperes részére történő visszafizetésére a megsemmisítésről hozandó határozattól számított legrövidebb határidőn belül;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest 25 000 euró megfizetésére, a felperes szakmai előmenetelének sérelme miatt, továbbá nem vagyoni és vagyoni kártérítés címén;

a Közszolgálati Törvényszék az alperest kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A felperest, aki az Európai Közösségek tisztviselői személyzeti szabályzatának, valamint a Közösségek egyéb alkalmazottai alkalmazási feltételeinek módosításáról szóló, 2004. május 22-i 723/2004/EK, Euratom tanácsi rendelet1 hatályba lépését megelőzően kiírt EPSO A/18/04 nyílt versenyvizsga2 sikeres résztvevője, AD 6 besorolási fokozatba való felvételének idején AST 8 besorolási fokozatú ideiglenes alkalmazott volt.

Keresetének alátámasztására a felperes elsősorban az Európai Közösségek tisztviselői személyzeti szabályzata (a továbbiakban: személyzeti szabályzat) 25. cikke (2) bekezdésében foglalt indokolási kötelezettség megsértésére hivatkozik, mivel az adminisztráció sosem szolgált magyarázattal AD 6 besorolási fokozatba történő besorolásával, valamint az alapilletményéből 994,95 euró összeg visszatartásáról szóló határozatával kapcsolatban.

Másodsorban a felperes egyrészt a személyzeti szabályzat 31. cikkének, XIII. melléklete 2. és 8. cikkének és a versenyvizsga-kiírásnak a megsértésével érvel, másrészt jogellenességi kifogással él a személyzeti szabályzat XIII. melléklete 13. cikkének (1) bekezdésével szemben.

Harmadsorban a felperes azt hozza fel, hogy az adminisztráció megsértette az egyenlő bánásmód elvét és a hátrányos megkülönböztetés tilalmát, mivel a felperest hátrányosabb helyzetbe hozta más, a személyzeti szabályzat XIII. melléklete 5. cikkének (2) és (4) bekezdése valamint a Parlament elnöksége által 2006. február 13-án elfogadott rendelkezések alapján kedvezőbb besorolásban részesült tisztviselőkhöz és ideiglenes alkalmazottakhoz képest.

Negyedsorban a felperes a jogbiztonság és a bizalomvédelem elvének megsértésére hivatkozik, mivel a versenyvizsga-kiírás A7/A6 besorolási fokozatú tanácsosok felvételi tartaléklistájának létrehozásáról szólt.

Ötödsorban a felperes a gondos ügyintézés elvének és a gondoskodási kötelezettség megsértésével érvel.

Végül a felperes előadja, hogy az említett összegnek az alapilletményéből történt visszatartásával az adminisztráció megszegte a személyzeti szabályzat 85. cikkét.

____________

1 - HL L 124., 2004.4.27., 1. o. (magyar nyelvű különkiadás 1. fejezet, 2. kötet, 130. o.).

2 - HL C 96., 2004.4.27, 1. o.