Language of document :

Sag anlagt den 5. juni 2007 - Wiedmann mod Parlamentet

(Sag F-57/07)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Thomas Wiedmann (Bruxelles, Belgien) (ved avocats S. Orlandi, A. Coolen, J.N. Louis og E. Marchal)

Sagsøgt: Europa-Parlamentet

Sagsøgerens påstande

annullation af ansættelsesmyndighedens afgørelse af 26. juni 2006 om at udnævne sagsøgeren til tjenestemand i De Europæiske Fællesskaber, for så vidt som sagsøgerens indplacering herved fastsættes til lønklasse AD6, løntrin 1.

Europa-Parlamentet tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Sagsøgeren har til støtte for søgsmålet påberåbt sig anbringender, der hovedsagelig ligner dem, der er fremsat i sag F-12/06 1.

____________

1 - EUT C 86 af 8.4.2006, s. 48.