Language of document :

5. juuni 2007 esitatud hagi - Wiedmann versus parlament

(Kohtuasi F-57/07)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Thomas Wiedmann (Brüssel, Belgia) (esindajad: advokaadid S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja E. Marchal)

Kostja: Euroopa Parlament

Hageja nõuded

tühistada ametisse nimetava asutuse 26. juuni 2006. aasta otsus hageja nimetamise kohta Euroopa Ühenduste ametnikuks osas, millega talle määrati palgaaste AD6 järk 1;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Oma hagi toetuseks esitab hageja väited, mis on väga sarnased kohtuasjas F-12/061 esitatud väidetega.

____________

1 - ELT C 86, 8.4.2006, lk 48.