Language of document :

Prasība, kas celta 2007. gada 5. jūnijā - Wiedmann/Parlaments

(lieta F-57/07)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Thomas Wiedmann, Brisele (Beļģija) (pārstāvji - S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis un E. Marchal, advokāti)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments

Prasītāja prasījumi:

atcelt iecēlējinstitūcijas 2006. gada 26. jūnija lēmumu par prasītāja iecelšanu par Eiropas Kopienu ierēdni, jo tajā viņš ir klasificēts AD 6 pakāpē, 1 līmenī;

piespriest atbildētājam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatojumam prasītājs atsaucas uz pamatiem, kas ir līdzīgi tiem, kas izvirzīti lietā F-12/06 1.

____________

1 - ES OV C 86, 08.04.2006., 48. lpp.