Language of document :

Acţiune introdusă la 5 iunie 2007 - Wiedmann/Parlamentul European

(Cauza F-57/07)

Limba de procedură: franceza

Părţile

Reclamant: Thomas Wiedmann (Bruxelles, Belgia) (reprezentanţi: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis şi E. Marchal, avocats)

Pârât: Parlamentul European

Concluziile reclamantului

anularea deciziei autorităţii împuternicite să facă numiri din 26 iunie 2006 de numire a reclamantului ca funcţionar al Comunităţilor Europene, în ceea ce privește încadrarea acestuia în gradul AD6, treapta 1;

obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele şi principalele argumente

În susţinerea acţiunii sale, reclamantul invocă motive foarte asemănătoare cu cele invocate în cadrul cauzei F-12/061.

____________

1 - JOUE C 86, 8.4.2006, p. 48.