Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 30. júna 2008 - Feral/Výbor regiónov

(vec F-59/07)1

Jazyk konania: francúzština

V nadväznosti na urovnanie sporu zmierom predseda prvej komory nariadil výmaz veci.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 199, 25.8.2007, s. 51.