Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2008. december 11-i ítélete - Collotte kontra Bizottság

(F-58/07. sz. ügy)1

(Közszolgálat - Tisztviselők - Előléptetés - 2006. évi előléptetési időszak - Harmadik nyelven történő munkavégzésre való képesség)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperesek: Pascal Collotte (Abstraat, Belgium) (képviselők: É. Boigelot, később: É. Boigelot és L. Defalque ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: C. Berardis-Kayser és G. Berscheid, később C. Berardis-Kayser és L. Lozano Palacios meghatalmazottak)

Beavatkozó: az Európai Unió Tanácsa (képviselők: I. Šulce és M. Simm meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A felperesnek a 2006-os előléptetési időszakban A*12 besorolási fokozatba való előléptetését harmadik nyelven történő munkavégzésre való képessége bizonyításának hiányában megtagadó határozat megsemmisítése - Kártérítési kérelem.

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék megsemmisíti az Európai Közösségek Bizottságának azt a határozatát, amely Pascal Collotte nevét nem vette fel az A*12 besorolási fokozatba előléptetett tisztviselők listájára a 2006-os előléptetési időszakban.

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet ezt meghaladó részében elutasítja.

A Közszolgálati Törvényszék az Európai Közösségek Bizottságát kötelezi a saját költségeinek és a felperesek költségeinek viselésére.

Az Európai Unió Tanácsa maga viseli a saját költségeit.

____________

1 - HL C 199., 2007.8.25., 50. o.