Language of document :

Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2008. gada 11. decembra spriedums - Collotte/Komisija

(lieta F-58/07) 1

Civildienests - Ierēdņi - Paaugstināšana amatā - 2006. gada paaugstināšana amatā - Spēja strādāt trešajā valodā

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Pascal Collotte, Abstraat (Beļģija) (pārstāvji - É. Boigelot, pēc tam É. Boigelot un L. Defalque, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija (pārstāvji - C. Berardis-Kayser un G. Berscheid, tad C. Berardis-Kayser un L. Lozano Palacios)

Persona, kas iestājusies lietā: Eiropas Savienības Padome (pārstāvji - I. Šulce un M. Simm)

Priekšmets

Lēmuma nepaaugstināt prasītāju A*12 pakāpē 2006. gada paaugstināšanā amatā, jo viņš nav pierādījis savu spēju strādāt trešajā valodā, atcelšana - Prasība atlīdzināt kaitējumu

Rezolutīvā daļa:

atcelt Eiropas Kopienu Komisijas lēmumu neietvert Collotte vārdu ierēdņu, kas tiek paaugstināti A*12 pakāpē 2006. gada paaugstināšanā amatā, sarakstā;

pārējā daļā prasību noraidīt.

Eiropas Kopienu Komisija sedz savus tiesāšanās izdevumus un atlīdzina prasītāja tiesāšanās izdevumus.

Eiropas Savienības Padome sedz savus tiesāšanās izdevumus pati.

____________

1 - OV C 199, 25.08.2007., 50. lpp.