Language of document : ECLI:EU:F:2008:89

VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN ENSIMMÄISEN JAOSTON PUHEENJOHTAJAN MÄÄRÄYS

30 päivänä kesäkuuta 2008

Asia F-59/07

Pierre-Alexis Feral

vastaan

Euroopan unionin alueiden komitea

Virkamiestuomioistuimen aloitteesta tehty sovinto – Asian poistaminen rekisteristä

Aihe: EY 236 ja EA 152 artiklan nojalla nostettu kanne, jossa Feral vaatii virkamiestuomioistuinta kumoamaan alueiden komitean hallintojohtajan 26.7.2006 tekemän päätöksen periä takaisin summat, jotka hänelle on maksettu soveltaen korjauskerrointa vuoden 2003 maaliskuun ja vuoden 2005 toukokuun välisenä aikana Ranskaan siirrettyjen tulojen osaan, ja tämän saman johtajan 4.12.2006 tekemän päätöksen vahvistaa täksi summaksi 3 600,16 euroa sekä velvoittamaan alueiden komitea palauttamaan hänelle tämä summa viivästyskorkoineen, maksamaan hänelle viivästyskorkoineen summa, joka hänelle olisi pitänyt maksaa hänen tulojensa sen osan korjauskertoimen perusteella, joka olisi pitänyt siirtää Ranskaan vuoden 2005 kesäkuusta lähtien, ja aloittamaan uudelleen hänen tulojensa osan siirron Ranskaan korjauskerrointa soveltaen.

Ratkaisu: Asia F‑59/07, Feral vastaan alueiden komitea, poistetaan virkamiestuomioistuimen rekisteristä. Alueiden komitea maksaa kantajalle 3 750 euroa, joilla katetaan puolet kantajalle aiheutuneista oikeudenkäyntikuluista. Kantaja vastaa lopuista omista oikeudenkäyntikuluistaan. Alueiden komitea vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Tiivistelmä

Virkamiehet – Kanne – Virkamiestuomioistuimessa tehty sovinto – Asian poistaminen rekisteristä

(Virkamiestuomioistuimen työjärjestyksen 69 ja 74 artikla)