Language of document : ECLI:EU:F:2008:89

CIVILDIENESTA TIESAS PIRMĀS PALĀTAS PRIEKŠSĒDĒTĀJA RĪKOJUMS

2008. gada 30. jūnijā

Lieta F‑59/07

Pierre‑Alexis Feral

pret

Eiropas Savienības Reģionu komiteju

Izlīgums pēc Civildienesta tiesas ierosmes – Izslēgšana no reģistra

Priekšmets: Prasība, kas celta saskaņā ar EKL 236. pantu un EAEKL 152. pantu un ar kuru P. A. Ferals [P.‑A. Feral] lūdz atcelt Reģionu komitejas administrācijas direktora 2006. gada 26. jūlija lēmumu atgūt summas, kas prasītājam izmaksātas, piemērojot korekcijas koeficientu tai atalgojuma daļai, kas pārskaitīta uz Franciju laikā no 2003. gada marta līdz 2005. gada maijam, un šī paša direktora 2006. gada 4. decembra lēmumu, ar kuru šī summa ir noteikta EUR 3600,16 apmērā, kā arī prasa piespriest Reģionu komitejai viņam kopā ar nokavējuma procentiem izmaksāt summu, kura viņam būtu bijusi jāsaņem, piemērojot korekcijas koeficientu viņa atalgojuma daļai, kas tiktu pārskaitīta uz Franciju pēc 2005. gada jūnija, atsākot šī atalgojuma daļēju pārskaitīšanu uz Franciju, piemērojot korekcijas koeficientu.

Nolēmums: Lietu F‑59/07 Feral/Reģionu komiteja izslēgt no Civildienesta tiesas reģistra. Reģionu komiteja izmaksā prasītājam summu EUR 3750 apmērā, lai segtu pusi no viņa tiesāšanās izdevumiem. Prasītājs pats sedz savu tiesāšanās izdevumu otru pusi. Reģiona komiteja sedz savus tiesāšanās izdevumus pati.

Kopsavilkums

Ierēdņi – Prasība – Izlīgums Civildienesta tiesā – Izslēgšana no reģistra

(Civildienesta tiesas Reglamenta 69. un 74. pants)