Language of document : ECLI:EU:F:2008:89

ORDONANȚA PREȘEDINTELUI CAMEREI ÎNTÂI A TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE

30 iunie 2008

Cauza F‑59/07

Pierre-Alexis Feral

împotriva

Comitetului Regiunilor al Uniunii Europene

„Soluționare amiabilă la inițiativa Tribunalului – Radiere”

Obiectul: Acțiune formulată în temeiul articolelor 236 CE și 152 EA, prin care domnul Feral a solicitat anularea deciziei directorului administrației Comitetului Regiunilor din 26 iulie 2006, având ca obiect recuperarea sumelor care au fost vărsate cu titlu de coeficient corector asupra părții din retribuțiile sale transferate în Franța între martie 2003 și mai 2005, și a deciziei directorului menționat din 4 decembrie 2006, care stabilește această sumă la 3 600,16 euro, precum și obligarea Comitetului Regiunilor la rambursarea către acesta a sumei respective împreună cu dobânzile de întârziere, la plata, incluzând dobânzile de întârziere, a sumei care i‑ar fi trebuit plătită cu titlu de coeficient corector asupra părții din retribuțiile sale care ar fi trebuit transferate în Franța începând din iunie 2005 și la reluarea transferului unei părți din retribuțiile sale către Franța, cu aplicarea coeficientului corector

Decizia: Radiază cauza F‑59/07, Feral/Comitetul Regiunilor, din registrul Tribunalului. Comitetul Regiunilor plătește reclamantului suma de 3 750 de euro pentru a acoperi jumătate din cheltuielile de judecată efectuate de acesta. Reclamantul suportă cealaltă parte a propriilor cheltuieli de judecată. Comitetul Regiunilor suportă propriile cheltuieli de judecată.

Sumarul ordonanței

Funcționari – Acțiune – Soluționare amiabilă a litigiului în fața Tribunalului Funcției Publice – Radiere din registru

(Regulamentul de procedură al Tribunalului Funcției Publice, art. 69 și 74)