Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Općinski građanski sud u Zagrebu (Horvaatia) 29. oktoobril 2020 – A. H. versus Zagrebačka banka d.d.

(kohtuasi C-567/20)

Kohtumenetluse keel: horvaadi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Općinski građanski sud u Zagrebu

Põhikohtuasja pooled

Hageja: A. H.

Kostja: Zagrebačka banka d.d.

Eelotsuse küsimused

1.    Kas direktiivi 93/131 ebaõiglaste tingimuste kohta tarbijalepingutes artikli 6 lõiget 1, mida on tõlgendatud Euroopa Kohtu praktikas, eelkõige kohtuasjas C-118/17 Dunai, tuleb tõlgendada nii, et seadusandja sekkumine tarbija, kes on laenuvõtja, ja panga õigussuhetesse ei tohi tarbijatelt võtta õigust seaduse alusel sõlmitud esialgse lepingu või lepingu lisa tingimuste kohtulikuks vaidlustamiseks, et kasutada õigust nõuda tagasi alusetult saadud soodustusi, mille pank ebaõiglaste lepingutingimuste alusel tarbija kahjuks sai olukorras, kus seadusandja sekkumisega muutsid tarbijad esialgset lepingulist suhet vabatahtlikult tingituna seadusest tulenevast panga kohustusest sellist võimalust tarbijatele pakkuda, mitte vahetult seaduse alusel, nagu toimus kohtuasjas Dunai?

2.    Kui vastus esimesele küsimusele on jaatav, kas siis liikmesriigi kohus, kes teeb otsuse kahe isiku (laenuvõtja ja panga) vahelises menetluses ja kes ei saa tarbijakrediidi seaduse muutmise ja täiendamise seadusele (Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o potrošačkom kreditiranju) – järgides Vrhovni sudi (Horvaatia Vabariigi kõrgeim kohus) antud tõlgendust – anda direktiivi 93/13 nõuetega kooskõlas olevat tõlgendust, võib ja/või on kohustatud selle direktiivi ja Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklite 38 ja 47 alusel jätma selle liikmesriigi seaduse sellele seadusele Vrhovni sudi (Horvaatia Vabariigi kõrgeim kohus) antud tõlgenduse kohaselt kohaldamata?

____________

1 Nõukogu 5. aprilli 1993. aasta direktiiv 93/13/EMÜ ebaõiglaste tingimuste kohta tarbijalepingutes (EÜT 1993, L 95, lk 29; ELT eriväljaanne 15/02, lk 288).