Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Specializiran nakazatelen sad (Bulharsko) dne 30. října 2020 – trestní řízení proti IR

(Věc C-569/20)

Jednací jazyk: bulharština

Předkládající soud

Specializiran nakazatelen sad

Účastník původního trestního řízení

IR

Předběžné otázky

Musí být čl. 8 odst. 2 písm. b) směrnice 2016/3431 ve spojení s jejími body 36 až 39 odůvodnění a čl. 4a odst. 1 písm. b) rámcového rozhodnutí 2009/299 ve spojení s jeho body 7 až 10 odůvodnění vykládány v tom smyslu, že zahrnují případ, kdy byl obžalovaný vyrozuměn o obžalobě vznesené proti němu v jejím původním znění, poté nemůže být z důvodu svého útěku objektivně vyrozuměn o konání jednání před soudem a je zastupován obhájcem ustanoveným soudem, s nímž není v žádném kontaktu?

V případě záporné odpovědi na tuto otázku: Je s článkem 9 směrnice 2016/343 ve spojení s jejím čl. 8 odst. 4 druhou větou a s čl. 4а odst. 3 rámcového rozhodnutí 2009/299 ve spojení s jeho odst. 1 písm. d) slučitelné vnitrostátní ustanovení (čl. 423 odst. 1 a 5 NPK), podle nějž není stanovena žádná právní ochrana proti vyšetřovacím úkonům provedeným v nepřítomnosti a proti odsouzení v nepřítomnosti, jestliže se obžalovaný po vyrozumění o původní obžalobě skrývá a nemůže být tedy informován o termínu a místě jednání před soudem, ani o důsledcích svého nedostavení se?

V případě záporné odpovědi na tuto otázku: Má článek 9 směrnice 2016/343 ve spojení s článkem 47 Listiny přímý účinek?

____________

1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/343 ze dne 9. března 2016, kterou se posilují některé aspekty presumpce neviny a právo být přítomen při trestním řízení před soudem (Úř. věst. L 65, 11.3.2016, s. 1).