Language of document :

2020 m. spalio 30 d. Commissione tributaria provinciale di Parma (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Casa di Cura Città di Parma SpA / Agenzia delle Entrate

(Byla C-573/20)

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Commissione tributaria provinciale di Parma

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Casa di Cura Città di Parma SpA

Atsakovė: Agenzia delle Entrate

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar nacionalinė teisė prieštarauja Europos Sąjungos teisei, o būtent, ar Respublikos Prezidento dekreto Nr. 633/72 19bis straipsnis (nacionalinės teisės nuostata, kurioje reglamentuojama neatskaitomos PVM dalies apskaičiavimo tvarka) prieštarauja 1977 m. gegužės 17 d. Direktyvos Nr. 77/388/EEB1 17 straipsnio 2 dalies a punktui?

2.    Ar [su Europos Sąjungos teise suderinamas] nevienodas požiūris į Italijos sveikatos priežiūros paslaugas teikiančius subjektus, laikytinus „galutiniais vartotojais“ ir PVM mokėtojais, ir kitų Europos Sąjungos valstybių narių (Belgijos, Bulgarijos, Graikijos, Ispanijos, Prancūzijos ir Vokietijos) sveikatos priežiūros paslaugas teikiančius subjektus, laikytinus „tarpiniais subjektais“, turinčiais teisę į PVM atskaitą?

3.    Ar yra nevienodas požiūris, kiek tai susiję su PVM tvarka, tarp įvairių Europos Sąjungos valstybių narių, atsižvelgiant į tai, kad identiškos sveikatos priežiūros paslaugos Italijoje yra neapmokestinamos PVM, o kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse (Belgijoje, Bulgarijoje, Graikijoje, Ispanijoje, Prancūzijoje ir Vokietijoje) apmokestinamos PVM, dėl ko identiškos sveikatos priežiūros paslaugos apmokestinamos skirtingu PVM tarifu ir atitinkamai skiriasi teisė į PVM atskaitą?

4.    Ar [su Europos Sąjungos teise suderinamas] nevienodas požiūris į Italijos sveikatos priežiūros paslaugas teikiančius subjektus, įskaitant Casa di Cura Città di Parma, ir kitus Europos Sąjungos valstybių narių (Belgijos, Bulgarijos, Graikijos, Ispanijos, Prancūzijos ir Vokietijos) sveikatos priežiūros paslaugas teikiančius subjektus, atsižvelgiant į tai, kad pastarųjų teikiamos paslaugos apmokestinamos PVM ir kitaip, nei kiti sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys subjektai, jie turi teisę į pirkimo PVM atskaitą bei grąžinimą?

____________

1     1977 m. gegužės 17 d. Šeštoji Tarybos direktyva 77/388/EEB dėl valstybių narių apyvartos mokesčių įstatymų derinimo – Bendra pridėtinės vertės mokesčio sistema: vienodas vertinimo pagrindas (OL L 145, 1977, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 9 sk., 1 t., p. 23).