Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Sąd Najwyższy (Polonia) la 26 iunie 2019 – W.Ż.

(Cauza C-487/19)

Limba de procedură: polona

Instanța de trimitere

Sąd Najwyższy (Polonia)

Părțile din procedura principală

Reclamant: W.Ż.

Pârâți: Prokurator Generalny zastępowany przez Prokuraturę Krajową, Rzecznik Praw Obywatelskich

Întrebarea preliminară

Articolul 2, articolul 6 alineatele (1) și (3), precum și articolul 19 alineatul (1) al doilea paragraf [TUE] coroborate cu articolul 47 [din Carta drepturilor fundamentale] și cu articolul 267 [TFUE] trebuie interpretate în sensul că nu reprezintă o instanță independentă și imparțială, constituită în prealabil prin lege, în sensul dreptului Uniunii, o instanță care judecă în complet de judecător unic, care a fost numit în funcția de judecător cu încălcarea vădită a dispozițiilor legale din statul membru referitoare la numirea în funcție a judecătorilor, încălcare constând în special în numirea în funcția de judecător în pofida contestării, anterior acestei numiri, la instanța națională competentă (Naczelny Sąd Administracyjny, Curtea Administrativă Supremă) a deciziei organismului național (Krajowa Rada Sądownictwa, Consiliul Național al Magistraturii) privind propunerea de numire în funcția de judecător a acestei persoane și în pofida faptului că s-a dispus suspendarea executării acestei decizii în conformitate cu dreptul național, precum și a faptului că procedura desfășurată în fața instanței naționale competente (Curtea Administrativă Supremă) nu se încheiase anterior notificării decretului de numire în funcție?

____________