Language of document :

2014 m. lapkričio 20 d. Rechtbank Gelderland (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Aannemingsbedrijf Aertssen NV, Aertssen Terrassements SA / VSB Machineverhuur BV ir kt.

(Byla C-523/14)

Proceso kalba: nyderlandų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Rechtbank Gelderland

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovės: Aannemingsbedrijf Aertssen NV, Aertssen Terrassements SA

Atsakovai: VSB Machineverhuur BV, Van Sommeren Bestrating BV, Jos van Sommeren

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar [ieškovių] pareikštas civilinis ieškinys, kaip jis suprantamas pagal Belgijos Baudžiamojo proceso kodekso 63 ir paskesnius straipsnius, patenka į Reglamento Nr. 44/20011 materialinę taikymo sritį, kiek tai susiję su jo pareiškimo būdu ir proceso stadija?

Jeigu į šį klausimą būtų atsakyta teigiamai:

2.    Ar Reglamento Nr. 44/2001 27 straipsnio 1 dalį reikia aiškinti taip, kad byla yra taip pat iškelta užsienio (Belgijos) teisme, kaip tai suprantama pagal šią nuostatą, kai Belgijos onderzoeksrechter (ikiteisminio tyrimo teisėjas) buvo pareikštas civilinis ieškinys ir pradinis tyrimas dar nėra baigtas?

3.    Jeigu būtų atsakyta teigiamai: kokiu momentu būtų laikoma, kad byla, kurioje pareikštas civilinis ieškinys, yra iškelta ir (arba) teismui pareikštas šis ieškinys, kaip tai suprantama pagal Reglamento Nr. 44/2001 27 straipsnio 1 dalį ir 30 straipsnį?

4.    Jeigu būtų atsakyta neigiamai: ar Reglamento Nr. 44/2001 27 straipsnio 1 dalį reikia aiškinti taip, kad civilinio ieškinio pareiškimas reiškia, kad vėliau byla iškeliama Belgijos teisme, kaip tai suprantama pagal šią nuostatą?5.    Jeigu į šį klausimą būtų atsakyta teigiamai: kokiu momentu byla, kaip tai suprantama pagal Reglamento Nr. 44/2001 27 straipsnio 1 dalį ir 30 straipsnį, yra iškelta ir (arba) ieškinys pareikštas teismui?6.    Jei civilinis ieškinys yra pareikštas, bet jo pareiškimo momentu byla dar nėra iškelta, kaip tai suprantama pagal Reglamento Nr. 44/2001 27 straipsnio 1 dalį, o nagrinėjant pareikštą ieškinį vėliau byla iškeliama ieškinio pareiškimo dieną: ar tokiu atveju minėta nuostata reiškia, kad teismas, kuriame iškelta byla, po to, kai Belgijos teismas gavo civilinį ieškinį, turi sustabdyti bylos nagrinėjimą, kol bus nustatyta, ar Belgijos teisme iškelta byla, kaip tai suprantama pagal 27 straipsnio 1 dalį?

____________

____________

1 2000 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 44/2001 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pri