Language of document :

2015 m. spalio 22 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Rechtbank Gelderland (Nyderlandai) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Aannemingsbedrijf Aertssen NV, Aertssen Terrassements SA / VSB Machineverhuur BV, Van Someren Bestrating BV, Jos van Someren

(Byla C-523/14)1

(Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Laisvės, saugumo ir teisingumo erdvė – Teismų bendradarbiavimas civilinėse bylose – Reglamentas (EB) Nr. 44/2001 – 1 straipsnis – Taikymo sritis – Civilinis ieškinys – 27 straipsnis – „Lis pendens – Kitos valstybės narės teisme iškelta byla – Vykstantis teisminis tyrimas – 30 straipsnis – Data, kada laikytina, kad byla teisme iškelta)

Proceso kalba: nyderlandų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Rechtbank Gelderland

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovės: Aannemingsbedrijf Aertssen NV, Aertssen Terrassements SA

Atsakovai: VSB Machineverhuur BV, Van Someren Bestrating BV, Jos van Someren

Rezoliucinė dalis

2000 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 44/2001 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo 1 straipsnį reikia aiškinti taip, kad baudžiamųjų bylų teismui pateiktas civilinis ieškinys patenka į šio reglamento taikymo sritį, nes juo siekiama ieškinį pareiškusio asmens patirtos žalos atlyginimo pinigais.Reglamento Nr. 44/2001 27 straipsnio 1 dalį reikia aiškinti taip, kad byla teisme yra iškelta, kaip tai suprantama pagal šią nuostatą, kai ikiteisminio tyrimo teisėjui pareikštas civilinis ieškinys, nors tyrimas pagrindinėje byloje dar nebaigtas.Reglamento Nr. 44/2001 30 straipsnį reikia aiškinti taip, kad tuo atveju, kai asmuo pateikia civilinį ieškinį baudžiamųjų bylų teismui ir pagal taikytiną nacionalinę teisę bylos iškėlimo dokumento neprivaloma pirmiausia įteikti atsakovui, byla laikytina iškelta tą dieną, kai pateiktas šis ieškinys.

____________

1 OL C 34, 2015 2 2.