Language of document : ECLI:EU:C:2015:722

C‑523/14. sz. ügy

Aannemingsbedrijf Aertssen NV

és
Aertssen Terrassements SA

kontra

VSB Machineverhuur BV és társai

(a Rechtbank Gelderland [Hollandia] által benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem)

„Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség – Polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés – 44/2001/EK rendelet – 1. cikk – Hatály – Polgári jogi igény érvényesítésével egyidejűleg tett feljelentés – 27. cikk – Perfüggőség – Valamely másik tagállam bíróságához benyújtott kérelem – Folyamatban lévő előzetes vizsgálat – 30. cikk – A bírósághoz fordulás időpontjának tekinthető időpont”

Összefoglaló – A Bíróság ítélete (harmadik tanács), 2015. október 22.

1.        Polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés – A polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóság, valamint a határozatok végrehajtása – 44/2001 rendelet – Hatály – Polgári és kereskedelmi ügyek – Fogalom – A polgári jogi igény érvényesítésével egyidejűleg valamely vizsgálóbírónál tett feljelentés, amelynek tárgya a feljelentő által állítólagosan elszenvedett kár megtérítése – Bennfoglaltság

(44/2001 tanácsi rendelet, 1. cikk)

2.        Polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés – A polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóság, valamint a határozatok végrehajtása – 44/2001 rendelet – Perfüggőség – Ugyanazon feleket érintő, azonos jogcímű és tárgyú kérelmek – Fogalom

(44/2001 tanácsi rendelet, 27. cikk)

3.        Polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés – A polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóság, valamint a határozatok végrehajtása – 44/2001 rendelet – Perfüggőség – Bíróság előtt indított eljárás – Fogalom – A polgári jogi igény érvényesítésével egyidejűleg valamely vizsgálóbírónál tett feljelentés, amelynek tárgya a feljelentő által állítólagosan elszenvedett kár megtérítése – Bennfoglaltság

(44/2001 tanácsi rendelet, 27. cikk, (1) bekezdés)

4.        Polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés – A polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóság, valamint a határozatok végrehajtása – 44/2001 rendelet – Perfüggőség – A bírósághoz fordulás időpontja – A polgári jogi igény érvényesítésével egyidejűleg valamely vizsgálóbírónál tett feljelentés időpontja – Feltétel – Irat, amelyet e feljelentés megtétele előtt nem kell kézbesíteni

(44/2001 tanácsi rendelet, 30. cikk)

1.        A polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló 44/2001 rendelet 1. cikkét akként kell értelmezni, hogy a polgári jogi igény érvényesítésével egyidejűleg valamely vizsgálóbírónál tett feljelentés e rendelet hatálya alá tartozik, amennyiben annak tárgya a feljelentő által állítólagosan elszenvedett vagyoni kár megtérítése.

Annak meghatározásához ugyanis, hogy valamely ügy az említett rendelet hatálya alá tartozik‑e, a peres felek közötti jogviszony jellegére vagy a jogvita tárgyára jellemző tényezőket kell megvizsgálni. E tekintetben még ha valamely polgári jogi kereset büntetőeljáráshoz kapcsolódik is, ez a – valamely magánszemélynek bűncselekménnyel okozott kár megtérítése iránt benyújtott – kereset megőrzi polgári jogi jellegét. Következésképpen noha a polgári jogi igény érvényesítésével egyidejűleg tett feljelentés célja, hogy vádemelésre sor kerüljön, és jóllehet a bíróság által folytatott előzetes vizsgálat büntetőjogi jelleget ölt, annak magánszemélyek közötti – az egyikük szerint a többi magánszemély csalása miatt elszenvedett – kár megtérítésére vonatkozóan fennálló jogvita rendezése is tárgyát képezi. Ennélfogva a felek közötti jogviszonyt „magánjogi jogviszonynak” kell minősíteni, az tehát a 44/2001 rendelet értelmében vett „polgári és kereskedelmi ügyek” fogalmába tartozik.

(vö. 30–32., 36. pont, és a rendelkező rész 1. pontja)

2.        Lásd a határozat szövegét.

(vö. 42–46. pont)

3.        A polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló 44/2001 rendelet 27. cikkének (1) bekezdését akként kell értelmezni, hogy amennyiben polgári jogi igény érvényesítésével egyidejűleg tettek feljelentést valamely vizsgálóbírónál, valamely eljárást e rendelkezés értelmében annak ellenére megindítottnak kell tekinteni, hogy a szóban forgó üggyel kapcsolatos előzetes vizsgálat még nem zárult le.

Amennyiben ugyanis valamely személy polgári jogi igénnyel lépett fel valamely vizsgálóbíró előtt, párhuzamos eljárásokat eredményezne és összeegyeztethetetlen határozatok kockázatát vonná maga után az, ha az említett cikket nem lehetne alkalmazni akkor, ha ugyanazon polgári jogi kereset – azaz az ugyanazon feleket érintő, ugyanazon jogalappal és ugyanabban a tárgyban benyújtott valamely kérelem – kapcsán valamely más tagállam bármely más bíróságához fordulnának, ami ellentétes lenne ezzel a célkitűzéssel. E tekintetben nem releváns az a körülmény, hogy az előzetes vizsgálat kimenetelét bizonytalanság övezi. Ez a bizonytalanság ugyanis bármely típusú, még folyamatban lévő kérelemre jellemző, ekként pedig fennáll minden olyan esetben, amikor perfüggőségi helyzet alakulhat ki.

(vö. 50–52. pont, és a rendelkező rész 2. pontja)

4.        A polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló 44/2001 rendelet 30. cikkét akként kell értelmezni, hogy amennyiben valamely személy a polgári jogi igény érvényesítésével egyidejűleg valamely vizsgálóbírónál olyan irat benyújtásával tesz feljelentést, amelyet az alkalmazandó nemzeti jog szerint nem kell kézbesíteni a benyújtást megelőzően, a bírósághoz fordulás időpontjának az e feljelentés megtételének időpontját kell tekinteni.

(vö. 60. pont, és a rendelkező rész 3. pontja)